KNF har avholdt Selskapsmøte

Onsdag 26. mai avholdt KNF selskapsmøte for driftsåret 2020.
Møtet ble avholdt digitalt, og det ble en svært rask og effektiv affære.  På 34 minutter var alle saker og valg gjennomgått, og de 8 påloggede deltagerne kunne slå av datamaskinen.
 

Dagsorden og saker i møtet


Velkommen og åpning av møtet v/styreleder Geir-Aage Tveito
  1. Årsmelding for 2020
  2. Regnskap for 2020, styrets beretning og revisors beretning
  3. Budsjett 2021
  4. Valg
    • Styrerepresentanter
    • Valgkomité
Til høyre på denne siden finner du alle dokumenter fra møtet.