Inspirerende besøk i København med Osloregionen

30.09.2022
Etter inspirerende og lærerike dager i København sammen med Osloregionen og 16 kollegaer fra kommuner rundt Osloregionen, er jeg tilbake på Kirketorget. Tre innholdsrike dager hvor vi fikk besøke spennende aktører som alle har det til felles at de jobber for å gjøre Danmark til et bedre sted å bo og jobbe for internasjonale arbeidstakere.
Av: Heidi J. Sandvold

I hele Europa er det et skrikende behov for kompetanse. Bare i Kongsberg skal det rekrutteres over 2.000 hoder de neste årene – mange av disse innen IT. Ifølge IKT Norge vil Norge mangle 40 000 personer med IT kompetanse i 2030 om ikke drastiske tiltak gjøres.  

Det jobbes på mange fronter for å finne løsninger på dette.  Det må utdannes flere, og etter- og videreutdanning må på plass for å skolere den eksisterende arbeidsstokken. Ikke minst må man se på mulighetene for å hente den kompetansen og kunnskapen som finnes ute i verden for å sikre at Norge skal klare å bli med inn i de nye næringene.  Da er internasjonal kompetanse en viktig ressurs.
 

Vi ser til Danmark

Danmark mangler allerede 22 000 IT-talenter.  I tillegg mangler det kloke hoder innen mange andre bransjer og fagfelt. Per august 2021 viser tall fra Dansk Erhverv (Danish Chamber of Commerce) at det mangler så mange som 18.500 internasjonale arbeidstakere for tette gapet mellom tilbud og etterspørsel. I 33% av selskapene innen servicenæringen opplever man mangel på arbeidskraft. I tillegg er det stort behov for høyt kvalifisert arbeidskraft innen forskning, teknologi, ingeniørfag og realfag.

Helt siden 2011 har danskene sett en gradvis økning i behovet for å være attraktiv som destinasjon for internasjonal kompetansearbeidskraft. I dag er 12% av arbeidsstyrken i Danmark internasjonale, noe som viser at modenheten i selskapene for å ansette folk fra hele verden har økt og at de har sett hvilke muligheter som ligger i dette.
 

Så - hva tenker jeg etter disse dagene i København at Danmark har lykkes med?

  • De har et mindset både i det offentlige og det private for å se internasjonale professionals som ressurs. Skal dansk næringsliv kunne vokse og konkurrere internasjonalt, trenger de disse kloke hodene.
  • Det er et svært godt samarbeid mellom det offentlige og det private næringslivet for å legge til rette for internasjonal rekruttering.
  • De har fokus på å rekruttering, men vel så viktig er det å få den enkelte til å trives og til å bli værende - såkalt «soft landing». Både danskene og vi i Norge selger begrepet «worklife balance», og krever at livet utenfor jobben er like bra som livet på jobb!
Norge har gjort et godt stykke arbeid innenfor internasjonal rekruttering.  Det jobbes aktivt i ulike organisasjoner for å legge til rette for det, og Osloregionen er en av disse aktørene. I tillegg jobbes det politisk og i det offentlige for å sette fokus på verdien av å rekruttere internasjonalt.
 

Fremoverlente dansker

Den første aktøren vi besøkte var Dansk Industri (DI), som tilsvarer NHO i Norge. De har per i dag en avdeling med tre ansatte som jobber med Global Talent & Mobility. Ideen og insentivet for å jobbe med dette er enkel - dersom danske bedrifter skal lykkes med å vokse og konkurrere i det internasjonale markedet trenger man flere internasjonale spesialister og kompetansearbeidskraft. Målet er å gjøre det enklere for selskapene å tiltrekke, utvikle og lede internasjonale professionals, og de skal være et kunnskapssenter om temaet. DI jobber politisk for å tilpasse og sikre at lovverket fungerer etter hensikten, og for å legge til rette for næringslivets behov.

DI jobber i tett samarbeid med danske kommuner. I Danmark har kommunene bosetningskoordinatorer som skal ivareta de internasjonale innflytterne. DI har også etablert et program som de kaller «Best practice» der medlemmene (blant annet bostedskoordinatorene) kan dele gode ideer, og få tilgang til opplæring og sjekklister. Best Practices netværk - international tiltrækning og tilknytning (danskindustri.dk).

Sist men ikke minst tilbyr de nettverket «Expat in Denmark» som ivaretar arbeidstakerne utenom arbeidstiden.  Nettverket er et online-community, og sender ut nyhetsbrev jevnlig med informasjon om kultur og sosiale aktiviteter. I tillegg tilbyr de skatteseminar. Veldig nyttig og veldig godt mottatt.
 
Neste stopp på programmet var International House Copenhagen - et velkomstsenter for internasjonale talenter tilsvarende Oslo Service Center. Deres oppgave er å tiltrekke, ønske velkommen og beholde internasjonale talenter, og de fungerer som en «one shop stop». Målgruppene er som i Oslo - arbeidstakere, jobbsøkere, studenter og partnere. IHC åpnet dørene i 2013.

Tjenestene de leverer er International citizen service; skattekort, ID-nummer, oppholdstillatelser osv. I tillegg tilbyr de jobb- og karriereprogrammer i samarbeid med Københavns Erhvershus (Næringsforeningen i København) og Ny I Danmark-tjenester.  Det innebærer alt fra å finne bolig, få oppholdstillatelse og personnummer, og hvor man kan treffe danske venner.
 
Matrikkel1 er Mesh sin avdeling i København.  Her møtte vi Fredrik Ferbing fra Mesh Community, Jacob Lindmark Frier fra Digital Hub Denmark, Nico Blier-Silvestri, Platypus og Stine Mangor, Openli. Alle med litt ulike historier og erfaringer.

Jacob ga oss et innblikk i Digital Hub Denmark sine tjenester.  De tilbyr matchmaking services for tech-startups, noe Danmark virkelig har lykkes med. Startups er en unik mulighet til å rekruttere talenter, og er en viktig satsing som kan bære frukter også for de etablerte selskapene. Den største utfordringen lå tidligere i å skaffe finansiering, men nå er det å finne folk og talenter den tøffeste nøtten. Deres viktigste argumenter når de skal rekruttere internasjonalt er; Dansk worklife values, muligheter for partner (spouse) og investeringsmuligheter. 
 
Copenhagen Capacity er en kommersiell stiftelse etablert for å tiltrekke seg og beholde utenlandske selskaper og talenter, med sikte på å skape vekst og utvikling i Stor-København ut fra et investorfokus. Her møtte vi Nikolaj Lubanski (COO) og Dan Rosenberg (Strategy & Talent Acquisition Lead) en fredag ettermiddag.

Internasjonale selskaper og talenter er viktige for dansk økonomi. Derfor jobber de målrettet for å tiltrekke og beholde dem, i nært samarbeid med bedrifter og kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden i Danmark. De kjører internasjonale talentrekrutteringskampanjer, samarbeid offentlig og privat, de er en støttespiller til initiativer for internasjonale og de driver politisk påvirkningsarbeid

I 2016 ga de ut boken «Innovating Talent Attraction».  Her pekes det på fire viktige steg i prosessen; attracting, welcome, work and goodbye. Rekrutteringsprosesser er ressurskrevende, derfor er det viktig å bruke ressursene så effektivt som mulig. En god velkomst og en jobb man trives i gjør at man beholder talentene. Når og hvis de velger å reise, er det viktig at avskjeden også er god. De beste ambassadørene er de som har hatt et fint opphold og har trivdes i Danmark!

Kandidater velger sted foran arbeidsgiver. Det er derfor viktig å jobbe med «place branding». Verdien for Danmark når man tiltrekker et talent er beregnet til 140 000 Dkr. per år.

Greater Copenhagen tilbyr en egen karriereportal som er gratis for bedriftene å bruke. Portalen skal vise volumet av tilgang på jobber og være en salgskanal mot bedrifter. Copenhagen Capacity har en spesielle rolle i å jobbe med både jobbsiling og branding, og retter seg spesielt mot kandidater med høyere utdanning og mye inn mot IT/tech.  Verdt å merke seg i den sammenheng er at Osloregionen har en tilsvarende portal – Oslopolitan.
 
Tre dager med mange inntrykk og mange ideer om hva som kan gjøres for å tiltrekke seg talenter.

27. oktober invitere Vekst i Kongsberg til frokostmøte med Osloregionen hvor Øyvind Såtvedt vil snakke om rekruttering. Har du blitt inspirert til å se på Internasjonal talentrekrutering – ta turen!
Inspirerende besøk i København med Osloregionen
Om Osloregionen
Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert Kongsberg kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

For å kunne nå visjonen om en konkurransedyktig og internasjonalt bærekraftig region har organisasjonen følgende rolle og arbeidsform:

Politisk samarbeid: Utvikle felles holdninger og strategier, og ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter

Faglig samarbeid: Gjennom å skape møteplasser og nettverk, styrke felles identitet, drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling, og samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner.
Delegasjonen
Den norske delegasjonen til København.
Foredragssal
Inspirerende foredrag i erverdige lokaler.