Innspillsmøte skapte gode diskusjoner

23.02.2024
Kongsberg kommune skal denne våren revidere sine retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, et reglement som har stått uforandret siden 2008. 
I lys av dette, ble det torsdag morgen invitert til et medlemsmøte for å diskutere mulige endringer. Kongsberg Næringsforum tok initiativ til møtet, som fokuserte på aktuelle temaer som skjenketider, netthandel og hjemkjøring av alkohol, og ikke minst muligheten for å skjenke i byens grøntområder.  

Bernt Søraa, ansvarlig i kommunen, deltok for å gi en oversikt over det eksisterende regelverket og svare på spørsmål fra de fremmøtte.
 
Det er hele 40 skjenkebevilgninger i Kongsberg. Noen aktører skjenker mye, mens andre nesten ikke skjenker i det hele tatt. Blant de 40 er det også fem overnattingssteder. For disse gjelder egne regler for når man kan selge fra bar, resepsjon eller minibar.  - Kommunen oppfatter bransjen i Kongsberg som svært profesjonell, innledet Bernt Søraa.  Kongsberg er ikke vill vest, men en stille og fredelig by.  - Jeg skulle gjerne hatt mer fart i utelivet, sa Søraa.
 

Alkoholloven setter strenge rammer

Norsk lov bygger i hovedsak på at dersom det ikke står at det er forbudt, så er det lov.  Men med alkohollovgivningen er det helt motsatt.  Her gjelder prinsippet om at hvis det ikke står at det er lov, så er det forbudt!  Kommunen kan, men må ikke, vedta lokalt tilpassede regler.  Hvis de ikke gjør det, er det norsk lov som gjelder. Det innebærer bla. skjenkestopp kl. 01.00.  Kommunene har imidlertid anledning til å gi forlengelse til klokka 03.00, og i Kongsberg har kommunestyret vedtatt skjenkestopp kl. 02.00.
 

Bruk av gater, torg og parker

Et av de viktigste punktene for diskusjon var bruk av offentlige plasser og parker som skjenkesteder. Dette temaet har fått fornyet aktualitet med bl.a. Kongsberg Agenda og det faktum at Magasinparken skal rustes opp. Serveringsmuligheter i parken vil være svært lukrativt, og en problemstilling som kom opp var at det vil være mange om beinet og at det ikke ligger noen åpenbar løsning på en rettferdig ordning.  Mulighetene for rullering ble nevnt, i tillegg til at «om det regner på presten så drypper det på klokkeren» i form av nærliggende serveringssteder.  Det var dog ingen tvil rundt bordet – åpnes det for servering og skjenking i Magasinparken, så finnes det en løsning!
 

Lik skjenketid – like konkurransevilkår

En utvidelse av skjenketiden til kl. 03.00 ble også tatt opp i møtet.  Bransjen ønsker å matche omkringliggende kommuners praksis for å støtte næringslivet, spesielt kurs- og konferansemarkedet som er viktig for Kongsberg.  Mosh Estakhri viste til at Kongsberg og Lier er de eneste kommunene i Viken som har skjenkestopp klokken 02.00.  Det ble ikke store diskusjoner rundt dette temaet, for det var utelukkende tommel opp rundt bordet for utvidet skjenketid.
 

Nye handlemønstre

Møtet adresserte videre muligheten for å åpne for hjemkjøring av alkohol via dagligvarebutikker på nett, en praksis som ennå ikke har blitt bevilget i Kongsberg.  For aktørene i møtet, hovedsakelig fra serveringsbransjen, var det ikke stemning for det.  Argumentene om at noe begrensning på tilgang til alkohol bør det være, særlig med tanke på barn og unge. Lettere tilgjengelighet og økt konsum i hjemmet kan også gi uheldige konsekvenser hos familier som allerede har det vanskelig med rusproblematikk.
 
Kommunens retningslinjer for salg og skjenking er omfattende, og detaljrik.  Derfor var det ikke tid til å debattere hele dokumentet.  Noe av det som mer eller mindre løselig ble omtalt i tillegg til de tre hovedsakene på agendaen, var skjenkeforbud i kafeer og serveringssteder tilknyttet kjøpesenter, idrettsarrangementer og til bruder og forlovere som besøker frisøren på den store dagen.  Verden har endret seg mye siden de eksisterende retningslinjene ble vedtatt for 14 år siden, og det vil nok ikke mangle på innspill når vi sender inn vårt høringssvar på vegne av medlemmene våre.
 
Avslutningsvis informerte Bernt Søraa om at kommunen er åpen for innspill som utfordrer dagens reglement, og at de har mål om å behandle forslagene politisk før sommerens store arrangementer

Om du ikke hadde anledning til å komme på møtet, men allikevel har innspill til oss, så vil vi svært gjerne høre fra deg. Send oss dine synspunkter til post@knf.kongsberg.no.  Selv om du kanskje ikke tilhører bransjer som driver med salg eller skjenking, men har meninger om saken, så er det ingen hindring for å sende oss noen linjer innen 27. februar.
Innspillsmøte skapte gode diskusjoner
Om du ikke hadde anledning til å komme på møtet, men allikevel har innspill til oss, så vil vi svært gjerne høre fra deg. Send oss dine synspunkter til post@knf.kongsberg.no.  Selv om du kanskje ikke tilhører bransjer som driver med salg eller skjenking, men har meninger om saken, så er det ingen hindring for å sende oss noen linjer innen 27. februar.
Bernt Søraa
Bernt Søraa fra Kongsberg kommune informerte om det nåværende reglementet, og svarte på spørsmål.