Industri og kompetanse på den politiske agendaen

04.11.2022
Denne uken har vært preget av politiske møter der industri og kompetanse har dominert agendaen.

Industrilederforum i Formannskapet

Med jevnlige mellomrom møtes de ulike bransjene i næringslivet til dialog med politikerne i Formannskapet om hvordan det står til og hvilke utfordringer og muligheter man ser fremover.

Denne uka var det Industrilederforum som fikk presentere sine synspunkter, og diskutere "stå'a" med Formannskapet.  Industriplanen, som ligger til grunn for disse samtalene, sier noe om viktige satsningsområder, vårt felles målbilde og ikke minst om hvilke aktiviteter som skal prioriteres for å nå målene som er satt. Industriplanen er nå under revisjon i samarbeid mellom kommuneadministrasjonen og industriens ulike bedrifter, og status for dette arbeidet var også tema på møtet.  På vegne av Industrilederforum/styringsgruppa i Kongsberg Klyngen la Hans Petter Blokkum frem industriens syn. Politikerne kom  med både innspill, spørsmål og refleksjoner som gjorde at vi står enda bedre rustet til å jobbe sammen for å sikre og utvikle næringslivet i Kongsberg videre i de  neste årene.
 

Kongsberg er viktig for Viken

Utdanningskomiteen i Viken har tilbragt to dager i Kongsberg for å høre og se hvordan det jobbes med skole, utdanning, og kompetanse her i byen.  Fylkestinget har seks fagkomiteer som skal stå for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget, og komiteen for utdanning er én av disse.

Utdannnningskomiteen består av tretten folkevalgte representanter fra Viken.  De har ansvaret for de videregående skolene i fylket, og de er skoleeiere for Fagskolen.  Under det to dager lange besøket hadde de et tett program.  De fikk de høre om hvordan vi samarbeider gjennom Kongsbergskolemodellen, de besøkte K- tech og KKY ( Kongsberg kompetansesenter for yrkesfag), og de tok turen innom Krona for å høre om både USN og Fagskolen.  Ikke minst fikk de se det nye bygget på Flåtaløkka som deler av Kongsberg videregående skole skal ta i bruk allerede neste år.

I tillegg til alt dette hadde de et dialogmøte med industrilederne om behovet for  kompetanse og arbeidskraft de neste årene.  Kongsbergindustrien står overfor store utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft, og derfor var dette møtet svært viktig for det kompetansekrevende næringslivet vi har her i byen.

Vi er glad vi har nysgjerrige og interesserte politikere, både lokalt og regionalt, som ønsker å følge med på hva som skjer her i Kongsberg!
Industri og kompetanse på den politiske agendaen
Hans Petter Blokkum fra KONGSBERG Gruppen representerte Industrilederforum og styringsgruppen i Kongsberg  Klyngen i Formannskapet.