Høstkampanjen er lansert

Kampanjer gir resultater, og opplevelses- og handelsnæringen høster nå gevinst av å stå samlet.
De fleste av våre medlemmer innenfor opplevelser, servering og handel har opplevd økt besøk eller omsetning i sommer. Grunnen til dette er selvsagt sammensatt, men vi tror at vårt fokus på reiselivskampanjer gjennom året for å fremme Kongsberg som destinasjon har vært med å påvirke gjestenes valg av reisemål. Det er like viktig fremover å fremstå som en samlet destinasjon, og sammen skaper vi økt synlighet for Kongsberg enn man oppnår hver for seg.

Vi mener derfor at det er all grunn til å fortsette denne felles markedsføringen av Kongsberg og har nå lansert en høstkampanje. Denne er i stor grad bygget over samme mal som høstkampanjen i fjor, men med noen færre deltagende aktører. Vi mener at timingen fortsatt er å er god, da det er høyst sannsynlig at nordmenns reiser vil være i et eget land også denne høsten.

Kampanjen er digital og baserer seg på målrettede annonser i Facebook og på Google (uke 38 - uke 41) som leder leserne inn til vårt felles nettsted kongsberg.no. Det er Godt Sagt som er vår leverandør og vil etter endt kampanjeperiode fremlegge en rapport som viser resultater og klikk.

Det er viktig å tenke fellesskap i denne sammenheng, og at vårt hovedmål er å få gjester til å velge Kongsberg fremfor et annet reisemål. Vi opplever at mange av våre medlemmer syntes det er viktig å ta et felles markedsføringsansvar og denne kampanjen har vært et spleiselag mellom mange av våre medlemmer og vi håper at også høstkampanjen vil gi økt trafikk til vårt område.
Høstkampanjen er lansert