Høring av planforslag Myntgt. 14 og Nytorget

Det planlegges nybygg i Myntgata og på Nytorget, og nå er forslaget sendt ut på høring.