Holder politikerne ord?

Nå er regjeringskabalen er i ferd med å bli lagt på Hurdalssjøen. Sammen skal to partier med delvis ulike meninger skape én retning for landet.
Nå blir det spennende å se hvilke kompromisser som blir inngått i forhandlingene, og ikke minst hvordan det etterhvert viser seg i det kommende statsbudsjettet. Uansett hva hver og en av oss stemte 13. september kan vi spørre oss om de nyvalgte regjeringspartiene gjør det de har sagt de vil gjøre, eller om valgløftene ofres i hestehandel om posisjoner.  For vår del vil vi selvfølgelig følge nøye med på om alle de positive signalene som ble gitt i favør Industripiloten blir fulgt opp slik det ble forespeilet.
 
For to år siden var det kommunevalg. Her hjemme i Kongsberg var det også ulike partier som måtte finne sammen for å bli styringsdyktige, og Senterpartiet og Kongsberglista sitter nå i førersetet frem til kommunevalget i 2023.
 
Før kommunevalget i 2019 spurte vi samtlige partier som stilte til valg om viktige saker for næringslivet; rammebetingelser og muligheter for vekst, samferdsel, byliv, attraktivitet og skole. Av ni partier var det bare SV, Høyre og Kongsberglista som svarte. Mulig det gikk i glemmeboka for de andre?
 
Næringslivet trenger forutsigbarhet. Derfor er det godt å se at våre lokalpolitikere i all hovedsak står ved programmene de ble valgt på. Fra sak til sak kan man selvsagt være enig eller uenig, men det viktigste er at vi kan stole på de står støtt i sine prinsipper. Et godt eksempel er Vinmonopolets beliggenhet. De fleste partiene ønsket å beholdet polet på Vestsida, og slik ble det selv om det stormet i kommentarfeltene. Det var sikkert fristende for noen å snu kappen etter vinden, men det skjedde ikke!
 
Nå som arealplanen skal evalueres blir det spennende å se hvor godt de husker valgløftene sine. Det er tidligere bestemt at detaljhandel skal være i sentrum, og så langt har de fleste lokale partiprogrammene og politiske vedtak vært i tråd med denne strategien. Men kan debattene som har gått i det offentlige ordskiftet det siste året gjøre at disse prinsippene blir kastet over bord? Når det kommer til «hælinga» - hva er viktigst? Å holde på populariteten og makten, eller prinsippene og løftene man gikk til valg på?
 
Politiske beslutninger gir alltid konsekvenser – små eller store – for hele samfunnet. Ansvarlige politikere som ser det store bildet og forstår sammenhenger er det Kongsberg og Norge trenger for å møte fremtiden på best mulig måte.
Holder politikerne ord?