Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for en student i økonomi- eller ingeniørfag på USN Kongsberg?

07.09.2021

For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr vi nok en gang et mentorprogram for bachelorstudentene ved USN på Krona.
Kongsberg Næringsforum (KNF), det internasjonale yrkesnettverket Rotary gjennom Kongsberg Rotary klubb og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom økonomi- og ingeniørstudentene i Kongsberg og det regionale arbeidslivet.  Til dette trenger vi mentorer og studenter som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet. 
 

Hvem kan være mentor?

Vi ønsker å knytte til oss mentorer som har, eller nylig har hatt, stilling som leder eller fag-spesialist i arbeidslivet (privat, offentlig og/eller frivillig sektor). Vi søker etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene.

For å bli en god mentor i dette programmet er det ønskelig at du:
 • Er faglig nysgjerrig
 • Har evne og vilje til å la deg inspirere av noe nytt
 • Har mulighet til å sette av tid til dette, uten at du får noe honorar/godtgjørelse
 • Kan kommunisere
 • Er villig til å dele av egne erfaringer
 • Er inkluderende, åpen og imøtekommende
 • Har relevant arbeidslivserfaring og gjerne (men ikke nødvendigvis) høyere utdannelse


Hva består programmet av?

Mentorprogrammet vil gi de utvalgte studentene en diskusjonspartner samt mulighet til å knytte kontakter og skape nettverksrelasjoner med erfarne yrkesutøvere. Mentorene fungerer som samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med studentenes valg av videre karrierevei ved inntreden på arbeidsmarkedet eller i videre studier. Mentorene får førstehåndsinnsikt i hvordan avgangsstudentene tenker og prioriterer og hva de studerer.

Mentorprogrammet skal etableres nå i høst med varighet gjennom inneværende studieår med formell avslutning på våren. I løpet av programperioden vil det bli avholdt en startsamling for mentorene og studentene i oktober og ytterligere tre felles programsamlinger, alle etter arbeidstid.  I tillegg er det ønskelig og viktig at mentor og student møtes til individuelle samtaler med jevne mellomrom - vi anbefaler ca. en gang i måneden. Hver mentor får ansvar for én student. Vi understreker at mentoren kun skal være en samtalepartner i studentens videre karriere-tvikling - og at det ikke forventes at mentoren skal skaffe konkret jobb til studenten. 

De felles programsamlingene gjennomføres etter arbeidstid - enten på USN-Krona, hos KNF eller ute i en bedrift. Den første samlingen blir en introduksjon til programmet. Møtene mellom student og mentor avtales deretter individuelt. En egen prosessleder fra Universitetets side er tilgjengelig for support og oppfølging for mentorene og studentene i hele perioden; Berit Bjerknes.
 

Hva kan dette programmet gi deg som mentor?

Som mentor får du en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter - og med de andre mentorene. Dette vil gi økt kjennskap til dagens innhold i studiene. Samtidig vil du få innsikt i hva dagens studenter tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere. De faglige samlingene tar opp aktuelle temaer, og byr på erfaringsutveksling og diskusjoner. De faglige plenumssamlingene vil ha temaer som vi avtaler underveis, og kan også være bedriftsbesøk.

USN har kjørt mentorprogrammet også tidligere. Her er noen sitater fra mentorer som gir et innblikk i hva mentorrollen kan gi deg:
 • ”Jeg prøvde å bevisstgjøre studentens selvtillit - det bevisstgjorde også min egen”
 • ”Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter”
 • ”Dette var udelt positivt og kan anbefales!”
 • ”Jeg ble med, for noe slikt ønsket jeg meg da jeg selv var student”
 • Interaksjon med engasjerte studenter og de andre mentorene er interessant i seg selv


Hvordan komme med i programmet?

Vi legger stor vekt på å skape nytte og relevans for alle parter i programmet, og kobler studenter og mentorer som i størst mulig grad matcher hverandre faglig og interessemessig. Ta  kontakt med Trond I. Østgaard (tlf. 411 74 471) for en uforpliktende prat eller for nærmere informasjon om mentor-programmet. Vi ser frem til å høre fra deg!   
 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at evt. deltakelse i mentorprogrammet ikke honoreres overfor mentorene og at det er gratis deltakelse for studentene.    

Hvis du ønsker å være med som mentor sender du en kort mail til trondio@usn.no - deretter sender vi deg et skjema med noen korte spørsmål om dine forventninger til et slikt program og en student. Sammen med at du svarer på dette skjemaet trenger vi også din CV. 
Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for en student i økonomi- eller ingeniørfag på USN Kongsberg?