Har du lyst til å være arbeidslivsmentor?

04.10.2022
For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr vi nok en gang et arbeidslivsmentorprogram for bachelorstudentene ved USN Handelshøyskolen og ingeniørutdanningen.
Til dette trenger vi mentorer som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet.

- Dette er en unik mulighet, sier Silja M. Sverreson (bilde). Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom utvalgte USN studenter og arbeidslivet. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr vi nok en gang et arbeidslivsmentorprogram for bachelorstudentene ved USN på Campus Bø, Ringerike, Vestfold, Drammen og Kongsberg. Mentorprogrammet lar utvalgte studenter i 2. og 3. års trinnene ved de 3-årige bachelorstudiene få muligheten til å delta i et spennende og utviklende arbeidslivsmentorprogram gjennom dette studieåret.
 

Hvem kan være mentor?


USN ønsker å knytte til seg mentorer som har, eller nylig har hatt, stilling som leder eller fagspesialist eller som gründer, styremedlem e.l. i arbeidslivet (privat, offentlig og/eller frivillig sektor). Det søkes etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig.
 

Hva kan dette programmet gi deg som mentor?

Som mentor får du en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter, og med de andre mentorene og USN.  Du får økt kjennskap til innholdet i dagens studier, og du får innsikt i ha studentene tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere.

De faglige samlingene tar opp aktuelle temaer, og byr på erfaringsutveksling og diskusjoner.  De faglige plenumssamlingene vil ha egne programtemaer, og det kan også være bedriftsbesøk.

Mentorene skal ikke være leksehjelpere, men fungere som samtaleparter, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med hvordan man bruker studietiden til å forberede seg til en yrkeskarriere.


Tidligere mentorer sier:

  • ”Jeg prøvde å bevisstgjøre studentens selvtillit - det bevisstgjorde også min egen”
  • ”Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter”
  • ” Dette var udelt positivt og kan anbefales!”
  • ”Jeg ble med, for noe slikt ønsket jeg meg da jeg selv var student”
  • "Interaksjon med engasjerte studenter og de andre mentorene er interessant i seg selv

For mer informasjon, kontakt:

Silja M. Sverreson
Arbeidslivskoordinator - leder for arbeidslivsmentorprogrammet
E-post: siljag@usn.no
Tlf.: 93 25 40 77

Les mer om mentorordningen her >
Har du lyst til å være arbeidslivsmentor?
Silja M. Sverreson er leder for arbeidslivsmentorprogrammet på USN.