Har du bestemt deg?

08.09.2023
Siden forrige måling i juni har det vært noe bevegelse, og både Høyre og Senterpartiet har tapt velgere til Rødt, SV, MDG og KrF.  Høyre er allikevel klart største parti med 27,7%. 
 

Fortsett jobben for et attraktiv Kongsberg

Som vi tidligere har omtalt, har det i debattene de siste ukene vært rørende enighet mellom samtlige partier om at byutvikling og attraktivitet er avgjørende for Kongsbergs videre vekst i næringslivet.  

Hva KNF ønsker seg etter valget er en politisk ledelse som står fast ved de vedtatte nærings- og temaplanene for industri, handel og reiseliv.  Planene er et resultat av godt samarbeid mellom kommuneadministrasjonen, næringslivet selv og politikerne.   Gode rutiner er etablert ved at de ulike bransjene årlig rapporterer status til Formannskapet.  Slik følges planene godt opp, og gir jevne og gode resultater.  Det skaper forutsigbarhet for næringslivet, og ikke minst et bedre samarbeidsklima mellom kommunen og bedriftene i Kongsberg.  KNF har også god dialog og godt samarbeid med ordfører og lederne i alle partiene, noe vi setter svært stor pris på.  Kontaktpunktene er mange, og vi møter hverandre i visshet om at det er næringslivets og byens beste som står i sentrum.  
 

Med godt samarbeid kommer vi lenger

Når alt kommer til alt, er det alt overveiende et godt samarbeidsklima her på Kongsberg.  Vi har politikere som synes å søke de beste løsningene for kommunen, og som i de fleste saker jobber godt sammen.  Når vi nå står foran noe som ser ut som et politisk skifte i kommunestyret, håper vi at den gode jobbingen til felles beste fortsetter for full kraft.  Vi oppfordrer alle partier og representanter til å vise handlekraft, og til å realisere allerede vedtatte planer til fordel for nye initiativ.
 

Godt valg!

Har du bestemt deg?
Husk å bruke stemmeretten din på på valgdagen!