Handelsstrategien forplikter - er din bedrift klar for det?

I samarbeid med de ulike næringene selv har vi gjennom de siste årene utarbeidet både en industriplan og en reiselivsstrategi for Kongsberg, og nå står handelsstrategien for tur.
Strategi- og tiltaksplan for handelsnæringen i Kongsberg skal være et verktøy og en rolleavklaring for samarbeidet på tvers i hele bransjen, med kommunen og andre aktuelle aktører. Strategien skal gi et bilde av de utfordringer og muligheter bransjen står i lokalt, nasjonalt og globalt. Samtidig skal den slå fast noen av de viktigste prinsippene for hvordan vi i fellesskap skal arbeide for utvikling og tilrettelegging av våre to sentrum (Kongsberg og Hvittingfoss) som gode arenaer for handel og opplevelser.

Handelsstrategien er IKKE en arealstrategi. Handelsarealer behandles i kommuneplanens arealdel.
 

Planen forplikter


Det som vedtas i handelsstraregien forplikter aktørene, så det er viktig at dere i næringen engasjerer dere og gir oss tilbakemeldinger på innholdet. 
Arbeidet med strategien skal være klart i slutten av juni, og saken går til politisk behandling etter ferien.

Dokumentet som presenteres her er en foreløpig utkast. Endelig versjon vil være tilgjengelig etter at vi har mottatt og bearbeidet innspillene fra dere i næringen.

Frist for tilbakemelding er førstkommende mandag 21 juni.  Send dine kommentarer og innspill til Irene Hagen.