Handelsstrategien er endelig vedtatt

30.08.2022
Etter en lang og møysommelig planprosess foreligger Handelsstrategi med tiltak for Kongsberg kommune.
Kommuneplanens arealdel, som blant annet sier hvor handelsarealene skal ligge, ble behandlet i kommunestyret 22. juni. En endelig avklaring av arealplanen gjorde at handelstrategien kunne settes på sakskartet i kommunestyret 24. august. Den ble enstemmig vedtatt.

Her kan du laste ned Handelsstrategi med tiltak for Kongsberg kommune >
 
Handelsstrategien med tiltak følger opp Kongsberg kommunes næringsstrategi for Kongsberg 2030, og underbygger visjon og mål i Kommuneplan for Kongsberg 2018-2030. Det er en strategi og tiltaksplan for handelsnæringen i hele Kongsberg kommune, og skal være et verktøy og gi en rolleavklaring for samarbeidet på tvers av hele bransjen, kommunen og andre samarbeidsaktører.
 
I kommuneplanens samfunnsdel står følgende mål; I 2030 har tjenester som handel, reiseliv og konferanseaktivitet vokst. Næringene forsterker Kongsbergs nasjonale og internasjonale attraktivitet for etableringer og investeringer.

I tiltaksplanen for næringen selv, finner vi en rekke punkter som KNFs Forum for Handel står ansvarlig for. Økt kompetanse, samarbeid med servering og reiseliv, økt fokus på service og kundebehandling og aktiviteter og opplevelser i sentrum er noe av det som kan nevnes. I tillegg kommer mål om ingen tomme lokaler på gateplan, oppgradering og forskjønning og bedre synlighet som attraktivt handels- og opplevelsessentrum.

Formannskapet støtter den foreslåtte strategien. Plan for oppgradering og forskjønning av aksen Storgata - Myntgata tas inn i kommunens handlingsprogram for 2023, og denne bør bygge på samarbeid med gårdeiere. Kommunens selskaper og foretak er ressurser i arbeidet.

KNF bretter nå opp ermene for å realisere målene i både reiselivsstrategien og handelsstrategien. Flere punkter i strategiene er sammenfallende, og KNF vil derfor se disse i sammenheng til beste for et godt byliv.
 Handelsstrategien er endelig vedtatt