Fra trainee til fast ansatt

Kongsberg Næringsforum og Universitetet i Sørøst-Norge har i flere år samarbeidet om et traineeprogram for unge nyutdannede innen ulike studieretninger, som vil jobbe i Kongsberg.
Mia Barlindhaug har siden høsten 2019 vært ansatt som trainee i Kongsberg Næringsforum sitt traineeprogram, og hadde sin siste dag i programmet rett før sommeren. I denne to-årsperioden har hun hatt sitt daglige virke hos Kongsberg Kommunale Eiendom sin avdelingen for nybygg.
 
Mia har trivdes svært godt i traineeordningen, hvor hun blant annet har fått innblikk i store prosjekter som byggingen av omsorgsboligene på Edvardsløkka. Hun har også fått muligheten til å delta i Kongsberg Kommunes byutviklingsprosjekt.

Når hun startet hadde Mia et ønske om å få økt kunnskap om prosjektarbeid og prosjektledelse. Derfor fikk hun tilbud om å delta på et etter- og videreutdanningsstudie i prosjektledelse på USN.
 
Mia startet 1. juni i fast stilling i KKE, og har fått nye og spennende oppgaver der. Fremover blir hun å treffe i selskapets eiendoms- og utviklingsavdeling.
 
Vi ønsker henne lykke til og gir henne våre beste anbefalinger.
Fra trainee til fast ansatt
Fra venstre: Trond Østgård (USN), Kjetil Skillberg (KKE) Mia Barlindhaug, Heidi Sandvold (KNF) og Brynjar Henriksen (KKE)