Forumene møtte Formannskapet

05.11.2021
Med jevnlige mellomrom inviteres lederne av KNFs forum til dialog med formannskapet om status i de ulike bransjene.  Onsdag 3. november var det tid for et møte igjen.
Per Mikkelsen fortalte om hvordan det stod til i bygg, anlegg og eiendomsbransjen. Et hett boligmarked og høye materialpriser merkes i bransjen, i tillegg til at de venter på endelig vedtak i arealplanen.

Geir Aage Tveito representerte reiselivs- og serveringsbransjen i møtet. Han fokuserte på at det endelig har begynt å ta seg opp igjen med besøk og at julebordsesongen ser lovende ut. Det samme gjelder kurs- og konferansegjester, mens det fremdeles er lite næringslivstrafikk.

Innen handelsnæringen er det veldig ulikt innen bransjen hvordan den siste tiden har vært. Noen har hatt gode tider, mens andre har hatt utfordrende dager med lite omsetning.  Det er store forventninger til julehandelen selv om det er globale logistikkutfordringer og råvaremangel også innen denne bransjen.  

Generelt i alle bransjer er det mangel på kompetent arbeidskraft, men det er  optimisme som preger næringslivet.

Formannskapet var interessert og engasjert i våre statusoppdateringer, hadde både gode refleksjoner og spørsmål underveis. Formannskapet  fikk i tillegg til informasjon fra KNF innspill fra næringslivet i  Hvittingfoss og Skogbruksnæringen. 
Forumene møtte Formannskapet
Per Mikkelsen og Geir-Aage Tveito representerte henholdsvis bygg, anlegg og eiendom og reiselivs- og opplevelsesnæringen.