Fortsatt midler å hente hos Viken fylkeskommune

22.09.2021
Viken støtter næringsutvikling, innovasjon og KulturArvOpplevelser med millioner i 2021.

Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2021


Søknadsfrist: Onsdag 27. oktober 2021
Støtteordningen delfinansierer utviklingsprosjekter som fremmer et omstillingsdyktig næringsliv, nye grønne næringer basert på fornybare ressurser, innovativ teknologi, digitalisering og sirkulære forretningsmodeller – som sikrer og etablerer nye arbeidsplasser i Viken.

Det er avsatt inntil 18 millioner kroner til denne utlysningen. Dette inkluderer en ekstrabevilgning fra fylkestinget i Viken der det er avsatt midler til prosjekter innen sirkulærøkonomi og digitalisering, samt prosjekter rettet mot nye innovative samarbeid i koblingen mellom lokalmat og reiseliv.

Les mer om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2021  >
 

Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken høsten 2021


Søknadsfrist: Fredag 22. oktober 2021
KulturArvOpplevelser bidrar til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning.

Prosjektet skal utvikle opplevelser basert på kultur- og naturarven, lokale ressurser og råvarer, som bidrar til verdiskaping i bred forstand. Det betyr at i tillegg til det økonomiske, skal prosjektet ha positiv effekt på områder som forvaltning av kultur- og naturarven, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, økt kunnskap eller kompetanse, mv.
Det kan søkes om prosjektmidler til forprosjekt eller hovedprosjekt.

Les mer om tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken høsten 2021 >