Formannskapet engasjert i Handelsstrategien

21.03.2024
Denne uken har Formannskapet hatt samling på Søstrene Storaas' hotell. Siden det var tid for evaluering av Handelsstrategien i Formannskapet, troppet Wivi-Ann, Tale og Anette opp onsdag morgen for å presentere status og fremtidstanker sammen med kommunens utsendte.

Dette er Handelsstrategien

«En strategi som tar for seg strategi og tiltaksplan for handelsnæringen i hele Kongsberg kommune. Den skal være et verktøy og en rolleavklaring for samarbeidet på tvers av hele bransjen, kommunen og andre samarbeidsaktører. Strategien skal gi et bilde av de utfordringer og muligheter bransjen står i lokalt, nasjonalt og globalt».
 
Handelsstrategien med tiltak, følger opp Kongsberg kommunes næringsstrategi for Kongsberg 2030 og underbygger visjon og mål i Kommuneplan for Kongsberg 2018-2030.
 

Hvor står vi i dag?

Kommunens sjef for strategi, omdømme og næringsutvikling, Håvard Fossbakken, startet innlegget til Formannskapet med å beskrive bakgrunnen for Handelsstrategien og hvordan den i sin tid ble utarbeidet. Deretter presenterte arealplanlegger i Kongsberg kommune, Vilde Selvig, hva slags planverk vi har som lokaliserer handel på en bærekraftig måte.  Arealdelen av kommuneplanen er ett av planverkene som påvirker handelsstrategien, da den sier noe om hva slags handel som skal foregå i bestemte soner. Andre relevante strategier er kommuneplanens samfunnsdel og Næringsstrategien.  Sistnevnte strategi favner Landbruksplanen, Industriplan, Reiselivsstrategien og Handelsstrategien.
 
Wivi-Ann fulgte opp med å kort oppsummere eksisterende vedtak fra kommunestyret som omhandler Handelsstrategien. Hun snakket også om grunnen til at den har blitt utarbeidet, og status for handelsnæringen nasjonalt og lokalt i dag. Strategien er en felles prioritert plan for bransjen og kommunen som danner grunnlaget for satsningsområder og kommunikasjon, og den er en strukturert og målrettet oppfølgingsplan for å sikre fremdrift. Denne strategien evalueres årlig.
 

En handelsstrategi som møter morgendagens utfordringer

Tale og Anette hadde derfor satt seg ned i forkant og gått nøye igjennom mål og tiltak for den eksisterende Handelsstrategien for å se hva som var gjennomført av tiltak, hva som var utdatert/ikke lengre relevant og hva som burde være med videre i et utkast til en ny versjon av strategien.

Skal vi i større grad fokusere på arrangementer og opplevelser som "reason to go" til Kongsberg?  Må vi se bylivsstrategien i sammenheng med utvikling og anleggsplaner, og ikke minst i sammenheng med boligutviklingen?
 
Tale og Anette presenterte til slutt et utkast til ny tiltaksplan i Handelsstrategien som inneholder færre tiltak, men med større fokus og tydeligere ansvar.  Arbeidet med å se på en felles bylivsstrategi som omfatter både handels- og reiselivsnæringen er også i gang, da det er åpenbare fordeler med å se disse i sammenheng med tanke på retningen samfunnet beveger seg i.
Formannskapet engasjert i Handelsstrategien
Tale, Anette og Wivi-Ann presenterte forbedringer til Kongsbergs handelsstrategi.