Formannskapet ble oppdatert om status i industrien

Gjennom det siste året har ordfører Kari Anne Sand med jevne mellomrom invitert Industrilederforum til Formannskapet. Onsdag denne uken var det igjen duket for at industrien og kommunens øverste organ skulle møtes.
Målet med disse møtene er å oppdatere kommunepolitikerne om hvordan det står til i industrien, og hvilke utfordringer og muligheter som finnes i den annerledes hverdagen vi står i som en følge av Covid-19 pandemien. Her skal også den politiske vedtatte Industriplanen opp til årlig evaluering. I fellesskap skal Formannskapet og Industrilederforum sjekke ut at vi er på rett vei, og eventuelt justere der det er behov for det.
 

Industripiloten høster applaus

Denne gangen var det også satt av tid til en gjennomgang av status på Industripiloten og satsningen på grønn industri, som nå kobles enda tettere sammen.  Mulighetene for å etablere et nasjonalt test- og kompetansesenter på Kongsberg som et av virkemiddelene for å nå målet om å være i front i satsningen på Industri 4.0 i Norge, ble diskutert. Flere av politikerne gav utrykk for at de setter pris på informasjon og oppdateringer fra Industrilederforum, og applauderte at det tenkes stort og offensivt på tross av  utfordrende tider. Flere hadde også notert seg at det jobbes godt på tvers av både bedrifter og bransjer, og ikke minst at partene i arbeidslivet er en sentral del i prosjektet.

Ordfører Kari Anne Sand avsluttet møtet med Industrilederforum ved å utrykke et håp om at det ved neste møtepunktet blir et fysisk møte - gjerne i Teknologiparken -  for å virkelig være der det skal skje spennende ting i årene fremover!

Industrilederforum takker for nok et konstruktivt og godt møte med Formannskapet, og ser frem til videre samarbeid om å skape flere arbeidsplasser og videreføre et robust industrimiljø på Kongsberg!