Felles rekrutteringskampanje for Teknologibyen Kongsberg

Mange av Kongsberg Næringsforum sine medlemsbedrifter har signalisert et stort rekrutteringsbehov. Kongsberg Næringsforum i samarbeid med Vekst i Kongsberg ønsker derfor å invitere din bedrift til å bli med i en stor, felles kampanje i august, der bredden av Kongsberg sitt næringsliv går sammen for å rekruttere fl ere hundre nye arbeidstakere til Teknologibyen Kongsberg.
Kongsberg Næringsforum har flere ulike forum som har til hensikt å ivareta medlemmenes interesser. Et av disse er HR-forum. Flere av deltagerne i dette forumet har signalisert behov for en felles rekrutteringskampanje, og med bakgrunn i dette har vi sammen med Vekst i Kongsberg og Sverre Engelstad jobbet frem et konsept som vi håper kan bidra til at bedriftene skal få dekket sitt rekrutteringsbehov.

Målet er lansering i august, og vi setter snart i gang med produksjon av materiell til kampanjen. Nå håper vi at mange av dere der ute vil bli med på en storstilt branding av karrieremulighetene som finnes i Teknologibyen Kongsberg.

Ønsker du å vite mer?  Ta kontakt med Heidi J. Sandvold i Kongsberg Næringsforum.