Fagdag i bedrift

28.10.2022
 - et samarbeid mellom lokalt næringsliv og ungdom som skal velge høyere utdanning!
Kongsbergskolens målsettinger er å skape gode overganger mellom utdanningsnivåene og styrke samarbeidet med arbeidslivet for å få flere elever og studenter til å velge rett, med et spesielt fokus på realfag, teknologi og innovasjon/ entreprenørskap. Fagdag i bedrift er et initiativ som setter fokus på nettopp dette!

Vil du bidra til at elever på studiespesialisering ved Kongsberg videregående skole kan få styrket sin kunnskap om arbeidslivet, samtidig som de blir bedre rustet til å ta kvalifiserte utdanningsvalg etter videregående skole?

Elevene som går andre året i videregående skole, begynner å kjenne på at de må ta et valg, da kan det hjelpe å snakke med noen som jobber med det man vurderer å utdanne seg til. Forhåpentligvis vil det gi elevene både motivasjon, innsikt og god hjelp på veien til å velge en utdanning. En annen ide er at mange elever synes mye av det de tilegner seg i skolen i dag ikke er relevant eller gir mening i deres øyne. Ved å vise elevene sammenhengen mellom det de lærer på skolen og det de møter ute i yrkeslivet, tror vi det vil styrke elevenes gjennomføringsevne i videregående skole.
 

Hva innbærer Fagdagen?

Fagdagen skiller seg fra jobbskygging og arbeidsuke ved at den kun varer en enkelt dag, og den retter seg mot jobber som krever høyere utdanning. I tillegg ønsker vi å utvide mulighetsrommet til elevene ved å vise hvilke yrkesmuligheter som finnes i kommunen. Fagdag i bedrift kan også bidra til å jevne ut sosiale forskjeller.
 

Hva trenger næringslivet å bidra med?

Dette skal være et lavterskeltilbud i samarbeid med lokalt arbeidsliv, som inneholder en god samtale i løpet av fagdagen, og hvor elevene får:

Informasjon: Sier noe om veien til yrke – hva slags utdanning som kreves, jobbmuligheter og gjerne dele egen karrierehistorie.
Demonstrasjon: Beskrive hvordan en arbeidsdag ser ut – invitere eleven med på deler av arbeidet gjennom dagen om mulig
Snakke om fagrelevans: Hvilke skolefag er ekstra viktig for dette yrket?

Er dette noe du og din bedrift har anledning til å sette av tid til så vil vi gjerne høre fra dere!

Ta kontakt med:
Hege Didriksen: hegedi@viken.no, mobil: 90017295
Rådgiver Kongsberg Videregående Skole.
Heidi Sandvold: hs@knf.kongsberg.no, mobil: 92838841
Kongsberg Næringsforum
Fagdag i bedrift
Vil du bidra til at elever på studiespesialisering ved Kongsberg videregående skole kan få styrket sin kunnskap om arbeidslivet, samtidig som de blir bedre rustet til å ta kvalifiserte utdanningsvalg etter videregående skole?