En variert og sterk kommunikasjonsbransje

Kommunikasjonsbransjen i Kongsberg er mangfoldig, og spenner fra små enkeltmannsforetak til store kommunikasjonsavdelinger med mange ansatte hos de internasjonale industribedriftene.
Kongsberg Næringsforum har lenge ønsket å samle og forsterke denne bransjen, som teller ca 50 aktører i Kongsberg, i et nytt Kommunikasjonsforum. Det var derfor gledelig å se at nærmere 20 bedrifter var representert på forumets digitale oppstartsmøte 9. februar.

– Det er mye kompetanse i denne gjengen, og ved å dele kunnskap og erfaringer vil vi kunne gjøre hverandre enda bedre, sier leder for Kommunikasjonsforum Sverre Engelstad, og legger til at Teknologibyen Kongsberg har behov for en sterk og samlet kommunikasjonsbransje. – Forventningene til forumet er veldig variert, men felles for alle er selve faget og et ønske om å synliggjøre mulighetene i Kongsberg, sier Engelstad.
 

Hvorfor delta i forum?


Et forum er en møteplass for bransjer eller fagområder der deltagerne får faglig påfyll, og jobber med felles prosjekter som skaper verdi for alle. I Kommunikasjonsforums oppstartsmøte kom det opp mange gode forslag til saker å jobbe med, og det blir nå opp til en arbeidsgruppe å sortere og prioritere sakene. Blant ideene og ønskene som kom opp var faglig påfyll, nettverksbygging, felles synliggjøring av Kongsberg, rekruttering til byen og hvordan skape mere byliv. I tillegg til dette har KNF erfaring fra andre forum at å kunne uttale seg faglig på vegne av en hel bransje gir gode resultater i det offentlige ordskiftet.

Her kan du lese mer om hva KNFs forum er, og hvordan de er organisert..

Fikk du ikke deltatt? Ønsker du å være med i kommunikasjonsforumet? Send en e-post til Sverre Engelstad i Kongsberg Næringsforum. Kriteriene for deltagelse er medlemskap i KNF, og at man jobber med kommunikasjon i en eller annen form.

Her kan du lese om hvilke andre bransje- og fagfora som KNF kan tilby..
En variert og sterk kommunikasjonsbransje
Sverre Engelstad leder Kommunikasjonsforum