En solklar JA-holdning fra kommunen

22.03.2024
Kongsberg har allerede, og vil de neste årene, få flere arrangementer av betydelig størrelse med stor innflytelse på byen. Derfor samlet vi oss fredag morgen på Hotell 1624 for litt faglig påfyll og informasjonsdeling rundt temaet arrangement.
I tillegg ser vi viktigheten av de mindre, lokalnære opplevelsene som bidrar til økt folkeliv, tilhørighet og god stemning i vårt nærmiljø. Kongsberg næringsforum har derfor valgt å sette fokus på økt lokal arrangementkunnskap og informasjonsdeling slik at veien fra idé og initiativ til realisering blir så knirkefri og positiv som mulig. En viktig støttespiller for oss i dette arbeidet, er Kongsberg Kommune.

Programmet på dagens frokostmøte var delt inn i tre deler:
  • En gjennomgang av kommende arrangementer og dets betydning i 2024 i regi av Kongsberg næringsforum v/ Tale Steiner
  • Gode tips og retningslinjer fra Kongsberg Kommune v/Bjørn Tore Ødegården og Karoline Heggedal
  • Landsskytterstevnet kommer til byen i 2025! v/ Kari-Anne Sand
 

En soleklart JA-holdning fra Utvikling og anlegg

Gjennom en effektiv halvtime fikk Bjørn Tore og Karoline gitt oss mange gode tips på hva vi må huske når vi drar i gang noe lokalt.  Med alt fra sperring av gater, parkeringer, kjøremønster, profileringsmuligheter, nabovarsler, krav til risikoanalyse og søknadsrutiner, ble vi alle litt klokere.

Det jobbes også med en enklere oversikt på nettsidene til Kongsberg Kommune, slik at kommunikasjons - og informasjonsstrømmene blir enda litt bedre.
 
Kort oppsummert opplever vi en kommune som jobber med samme innstilling og en positiv holdning til arrangementer og lokale initiativer. Det vil bli flere møtepunkter mellom kommune og næringsliv med fokus på arrangement i tiden fremover, da begge parter ønsker økt lokal kunnskap og samarbeid rundt temaet.
 

Landsskytterstevnet 2025 - En vanvittig gull(sølv)gruve for Kongsberg

1. - 8. august 2025 står Norges nest største idrettsarrangement klare for å innta Kongsberg. Landsskytterstevnet, som kun overgås av Norway Cup i størrelse, kan være en kilde til enorme lokale ringvirkninger om vi er rigget riktig.

Med over 6000 deltakere og estimert 20.000 besøkende i aldersspennet 10 – 100 år, er mulighetene virkelig servert på sølvfat til oss som driver næring i byen. Her må vi sørge for at de 20.000 besøkende blir tilbakevendende ferieturister som husker en by med åpne dører, god mat, fantastisk service, kule kveldsopplevelser og yrende folkeliv.
 
Kongsberg næringsforum anerkjenner viktigheten av dette arrangementet og vil kjøre flere workshops og infomøter i tiden frem til gjennomføring, for å sørge for at våre medlemmer er påskrudd.  Har du spørsmål om hvordan du kan bidra eller ønsker å gå inn som sponsor av arrangementet? Da bør du lese mer her: https://www.kongsberg.no/landsskytterstevnet-2025/
 

Kan jeg delta på frokostmøter?

Frokostmøtene til Kongsberg næringsforum er åpne for alle, gratis for medlemmer og betalt for ikke-medlemmer. Du er hjertelig velkommen både som næringsdrivende og privatperson, så lenge du er påmeldt.

Her tar vi opp tematikk og informasjon vi opplever som relevant for våre medlemmer og bransjene vi representerer i Kongsberg.  
En solklar JA-holdning fra kommunen