Duket for teknologi- og næringslivsdager i Kongsberg by

16.03.2022
Et bredt utvalg aktører i Kongsberg by og omegn går nå sammen om å skape en nasjonal arena for teknologi, industri, næringsliv og kompetanse. Det blir fire forsommerdager i uke 25 hvor Teknologibyen Kongsberg oversvømmes av debatter, presentasjoner, samtaler og aktiviteter knyttet til disse områdene.
Arrangementet vil gå av stabelen i uke 25, fra onsdag 22. juni til og med lørdag 25. juni, og vil gradvis endre karakter i løpet av disse dagene. Det vil også romme allerede etablerte seminarer og konferanser, som Kongsberg Technology Summit, Kongsbergkonferansen og Boligdagene.

– Vi har allerede utrolig mye å være stolte av her i Kongsberg, og nå får vi enda mer, med en arena som virkelig skal fremme teknologi- og næringslivsdialogen. Dette initiativet gir byens og regionens aktører nok en fantastisk arena, med sin helt unike profil, å boltre seg på før sommeren. Vi skal styrke byens attraktivitet frem mot 400-årsjubileet i 2024, sier KNF-leder Wivi-Ann Bamrud.

Arrangementet er startet opp som et samarbeid mellom Kongsberg-industrien, Kongsberg kommune, Kongsberg Næringsforum og handelsstanden, mens flere partnere og aktører kommer til fortløpende.
 

Nasjonal arena


Målet er å etablere en nasjonal møteplass for alle med hjerte for teknologi, industri, næringsliv og kompetanse. Ambisjonen er å bli Norges viktigste arena for å løfte frem diskusjoner, samtaler og kunnskapsdeling knyttet til disse områdene. Arrangementet skal være premissgivende for nasjonale beslutningstakere, samt styrke engasjementet, entusiasmen og innsikten til deltakere og besøkende.

Denne arenaen er for alle som vil diskutere, påvirke, lære og bidra til å løse globale utfordringer med teknologi, verdiskaping og bærekraftige løsninger. Byrommet skal fylles med en rekke seminarer, debatter, stands og aktiviteter myntet på alle aldersgrupper, og det hele skal krydres med kulturopplevelser.
 

Bredt samarbeid


Kongsberg Næringsforum er prosjekteier, og er dessuten godt representert i både styringsgruppen, arbeidsgruppen, programkomitéen og referansegruppen. Selve prosjektledelsen er det Anne Cecilie Lund-Andersen fra Kongsberg Gruppen som står for. I tillegg har representanter fra handel, industri, reiselivsnæringen ogkommunen sentrale plasser i prosjektet.

I perioden fremover vil det bli jobbet iherdig med det offisielle programmet for arrangementet. Her vil en rekke sentrale aktører og alle som kan tenke seg å ha en rolle, bli invitert til å bidra med innhold og aktiviteter. Det er allerede satt i gang arbeid med ulike deler av programmet, men det er fortsatt mye som gjenstår for at dagene skal bli så innholdsrike som mulig.
 

Vil du være med på dette?


Vi er i startgropa med å ta kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og bedrifter, men tenker du allerede nå at dette vil du være med på, så er det bare å rekke opp hånda. Skal vi lykkes med å sette Teknologibyen Kongsberg ytterligere på kartet med dette arrangementet og vise oss frem som en by og en region som det er attraktivt å bo og jobbe i, må vi ha flest mulig med oss. Alle som mener de kan bidra konstruktivt til dette, er hjertelig velkomne på laget.

Informasjon vil lagt ut på knf.kongsberg.no og Kongsberg.no. Henvendelser kan rettes til post@knf.kongsberg.no.
Duket for teknologi- og næringslivsdager i Kongsberg by