Det er avgjort - det blir Kongsberg Agenda 2023

16.09.2022
Onsdag denne uken inviterte vi til stormøte om evaluering av Kongsberg Agenda. Det var det siste i rekken av en rekke evalueringsaktiviteter vi har gjennomført siden juni.  I salen satt represetanter fra industri, handel, bygg og anlegg og en rekke andre bransjer. Ordfører Kari Anne Sand og kommunaldirektør Per Morsund var også å finne blant deltagerne.
Det som startet som en vegg full av post-it lapper og en gjeng som ønsket å få til noe stort, resulterte i over 170 enkeltarrangementer.  Teknologiutstilling i byen, fire store konferanser, kveldsåpen handlegate, bokbad, konserter, sommerskoler, kunstutstilling, tivoli, forskeraktiviteter for barn og unge, LAN-party og Lego-aktiviteter for å nevne noe.
 

En omfattende evalueringsprosess

Wivi-Ann Bamrud (KNF) og Anne Cecilie Lund Andersen (Kongsberg Gruppen), som har vært henholdsvis prosjekteier og prosjektleder for arrangementet, presenterte funn og læringspunkter fra den store evalueringsprosessen som har foregått i ettertid.

En rekke av de involverte aktørene fikk også presentere sine tanker om de fire intense dagene i juni. Ordføreren understreket at dette er et bra konsept, og at det var bredden i aktivitetene som førte til at dette også ble en suksess blant byens innbyggere.  Roar Wessel representerte handelsbedriftene, og kunne fortelle om fornøyde butikkeiere som opplevde økt omsetning i de dagene det varte.

Ronny Lie (Kongsberg Gruppen) var tydelig på Kongsberg Agenda kan ta en posisjon som en arenda for teknologi og sikkerhetspolitikk i Norge. Det finnes ikke fra før, og han mente vi kan bli både et nasjonalt og internasjonalt forum på dette området.
 

Stor stolthet

Som de fleste har fått med seg ble Kongsberg Agenda til i rekordfart. Startskuddet gikk så sent som i februar, og på fire korte måneder skulle noe helt nytt organiseres og bygges opp. Det sier seg selv at det til tider har gått "ei kule varmt", og at stressnivået har sprengt alle grenser.  Derfor var det ingen overraskelse at et av hovedtrekkene Wivi-Ann og Anne Cecilie presenterte var at det har vært uoversiktelig, og at det enorme informasjonsbehovet hos samarbeidspartnere og deltagere ikke ble dekt på en tilfredsstillende måte.

Men Kongsberg Agenda har skapt en enorm stolthet!  Endelig viser vi oss frem som den teknologibyen vi er, og oppmerksomhet utenfra har ikke latt vente på seg. 
 

Vi har lært utrolig mye

Alle ønsker å gjøre Kongsberg Agenda til en enda større suksess neste år. Evalueringen har lært oss mye for å få det til. Konseptet må tydeliggjøres, videreutvikles og kommuniseres.  Det er også avgjørende at vi klarer å øke antall mennesker i byrommet, både med egne innbyggere og tilreisende.  Ikke minst er planlegging, god organisering av ansvar og oppgaver, en bærekraftig finansieringsmodell svært vesentlig.
 

JA!

Siste punkt på agendaen var "Veien videre"- blir det et Kongsberg Agenda 2023?  Det er en unison entusiasme for at dette skal vi gjøre igjen, og alle involverte fra årets Agenda gleder seg til å ta fatt på jobben med Kongsberg Agenda 2023.

Det har vært ulike meninger om tidspunktet for arrangementet, men ut fra en rekke hensyn har vi valgt uke 25 for neste år også.  Noe av det som er lagt til grunn for det er god kapasitet på hoteller, lokaler og scener.  "Sommeravslutnings-racet" for arbeidsplasser, skoler og idrettslag er over, men folk har ikke reist avgårde på ferie enda.  Et viktig premiss er også at Stortinget stenger i uke 24 og politikerne har en friere kalender.
 

Så da er vi vel i gang, da..

Nå bretter vi opp ermene og går løs på jobben med å få på plass en arrangementsorganisasjon, finansiering, konseptutvikling og gode samarbeidspartnere.  Vi håper alle dere der ute gleder dere like mye som oss til juni neste år!
Det er avgjort - det blir Kongsberg Agenda 2023
Wivi-Ann og Anne Cecilie
Prosjektleder Anne Cecilie Lund Andersen og prosjekteier Wivi-Ann Bamrud
Kari Anne Sand
Ordfører Kari Anne Sand mener Kongsberg Agneda er et bra konsept.
Mange i salen
Det er mange som engasjerer seg i Agena.