De foreløpige resultatene fra medlemsundersøkelsen er klare

16.04.2021
Vår viktigste oppgave er å være talerør og meningsbærer på vegne av våre medlemmer - det ser det ut til at vi lykkes med.
Mer enn 70% av dere opplever at vi representerer deres interesser, og vår stemme blir lyttet til når vi fremmer deres saker. Det er et resultat vi er svært fornøyd med, og det gir oss ytterligere motivasjon til å fortsette jobben med å få gjennomslag for næringslivets interesser i Kongsberg.

Nå vil vi bruke tid på en grundig gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen for å kunne bli en enda bedre samarbeidspartner for dere.

Se resultatene her..