Boligdagen avlyst igjen

02.09.2021
Etter nøye vurdering har arbeidsgruppen besluttet at Boligdagen 18. september avlyses på grunn av Covid-19 og den eskalerende smittesituasjonen.
- Det ville vært for krevende for oss å gjennomføre arrangementet med alle smitteverntiltak som registrering og vakthold, sier Irene Hagen i Kongsberg Næringsforum. - Vi har rett og slett ikke folk nok til det.

Boligdagen skulle vært arrangert i Gågata og i Magasinparken, men slik reglene for smittevern er nå må områdene sperres av. Det er ikke forenlig med butikkene i Gågata.

Vi er opptatt av at utstillerne som investerer tid og penger i Boligdagen skal få noe igjen for arbeidet, og når vi ser til lignende arrangementer ser vi at besøkstallene går kraftig ned under pandemien.

Sånn gikk det dessverre i år også... Men vi prøver igjen neste år!
Boligdagen avlyst igjen