Bobilparkering til behandling

08.12.2023
Det har i mange år vært jobbet med å se på mulige løsninger for  campingplass og bobilparkering uten å finne gode løsninger. 
Å finne arealer som er hensiktsmessige og store nok, og finne drivere og et konsept som er økonomisk og miljømessig børekraftige over tid, er en utfordring både når det gjelder campingplass og bobilparkering. 
 

Mange gode innspill fra næringslivet

Sammen med kommunen har vi denne høsten sett på hva som går an å få til på kort sikt for å løse noe av utfordringene som vil komme når det ikke lenger vil være campingmuligheter ved idretts- og svømmehallen neste sommer.  Det er ikke et kommunalt ansvar å drive hverken campingplass eller bobilparkering, men vi opplever at kommunen ved næringssjef Ingar Vaskinn virkelig har lett etter muligheter og løsninger i denne prosessen.  

Etter innspill fra våre medlemmer innen reiseliv og byliv satte vi opp en liste over potensielle steder som kunne brukes. Deretter ble de, hver og én, vurdert og utredet med tanke på beliggenhet, flomsikring, servicetilbud i nærheten, antall plasser osv.  Kommunen har tatt kontakt med grunneierne for å sjekke om det er mulighet for å få det til, og om noen har interesse for å drifte en slik plass.  Av totalt 25 alternativer som har vært gjenstand for vurdering gjenstår det fire, både for permanente og supplerende løsninger; Kongsberg Skisenter, Kongsberg Aktivitetspark og eksisterende parkeringsplasser i Saggrenda og ved Fosseparken.
 

Behandles i Utvalg for Miljø og Utvikling

Dessverre viser det seg at å få etablert bobilparkering ikke er så enkelt som mange tror og håper.  Det er mange interesser som skal ivaretaes, og hensyn som må taes.  De mulighetene vi sitter igjen med er omtalt i saken som skal behandles i UMU (Utvalg for miljø og utvikling) mandag 11. desember.  Til saken finnes også et notat om bobilparkering i Kongsberg byområde.

Selv om politikerne våre forhåpentligvis er positive og løsningsorienterte, er det fremdeles en vei igjen for å få drivere til å ta ansvar for drift, og realisere planene.  Vi har tro på at det løser seg, men slipper ikke jubelen løs før alt er endelig klart.