Bli mentor for en student i Mentorprogrammet 2023

13.09.2023
Har du tid og lyst til å bli mentor for studenter ved USN campus Kongsberg?
Sammen med Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker vi å fortsette å styrke kontakten mellom studentene i Drammen og Kongsbergregionen og arbeidslivet. 

For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier, tilbyr vi derfor et mentorprogram til utvalgte økonomi- og ingeniør studenter. Til dette trenger vi mentorer som har lyst til å bidra med tid, erfaring og nysgjerrighet. Mentorene skal bidra med sin arbeidslivskompetanse, og hjelpe studenten i overgangen fra studier til arbeidsliv.
 

Hvem kan være mentor?

Mentorprogrammet ønsker å knytte til oss deg som har, eller nylig har hatt, stilling som leder, fag-spesialist, som gründer, styremedlem el. i arbeidslivet (privat, offentlig og/eller frivillig sektor).  Vi søker etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig.  Mest av alt trenger studentene en mentor som er faglig nysgjerrig, har evne og vilje til å la seg inspirere av noe nytt, er villig til å dele av egne erfaringer og er inkluderende, åpen og imøtekommende.
 

En helt ny sertifisering

Årets nyhet –  i år tilbyr USN alle sine mentorer  mentorsertifisering – Master Mentor Class.  Det skjer mandag 25. september kl 17:30-20:00.  
 
Ta da kontakt med Silja M Sverreson, programleder i USN, om du har noen spørsmål.

Ønsker du allerede nå å melde deg som mentor,  så registrer deg her www.usn.no/blimentor

 
Bli mentor for en student i Mentorprogrammet 2023