Alt henger sammen med alt

14.02.2022
Hva er egentlig forskjellen på Kongsberg Næringsforum og “Vekst i Kongsberg”?

“Vekst i Kongsberg” (ViK) er vårt felles attraktivitets- og kommunikasjonsprosjekt for hele Teknologibyen Kongsberg. Prosjektet jobber for å gi Kongsberg flere innbyggere, flere bedrifter og flere besøkende. Kongsberg Næringsforum (KNF) jobber for medlemmene sine med ulike tiltak for vekst og utviklingen innen forskjellige bransjer.
 

Meningsbærer


KNF er en medlemsorganisasjon og en formell meningsbærer inn mot politiske saker der vi representerer næringslivet i Kongsberg. KNF jobber for å synliggjøre næringslivets behov og overfor beslutningstakere i viktige saker som påvirker rammebetingelser for bedriftene. KNF samarbeider også regionalt med andre næringsforeninger og virkemiddelapparatet for å styrke Kongsberg sin posisjon både regionalt og nasjonalt.

Vekst i Kongsberg er et langsiktig satsingsprosjekt som skal synliggjøre alle de gode sidene ved byen vår mot de rette målgruppene, og skal vare frem til 2030. ViK er ingen meningsbærer slik KNF er, men jobber gjennom de ulike bransjeforaene som er representert i prosjektets styringsgruppe.
 

Organiseringen


Kongsberg Næringsforum er eid, styrt og finansiert av medlemmene fra næringslivet, mens Vekst i Kongsberg er en prosjektorganisasjon med representanter fra  kommuneadministrasjonen og næringslivet gjennom KNF sine bransjefora. Prosjekteier er Kongsberg kommune, og Sverre Engelstad i KNF er prosjektleder.  Vekst i Kongsberg finansieres av Kongsberg kommune og partnerbedrifter i Kongsberg.
 

Målsetninger


KNF jobber for vekst og utvikling av byens næringsliv gjennom å skape attraktive møteplasser for næringslivet, øke samarbeid, dele kunnskap og igangsette verdiskapende prosjekter. Vekst i Kongsberg jobber for økt attraktivitet og omdømme for hele Teknologibyen Kongsberg slik at vi får flere innbyggere, flere arbeidsplasser og flere besøkende.
 

Partnere og medlemmer


Mange bedrifter er både medlem i KNF og partner i Vekst i Kongsberg, og flere lurer på hva et slikt partnerskap innebærer utover  hva man får som medlem i KNF. Partnere i Vekst i Kongsberg tar et samfunnsansvar utover sin egen bedrift og bransje og bidrar til å synligjøre hele Kongsbergs kvaliteter for omverdenen. Prosjektet følger opp partnerne gjennom jevnlige samlinger som partnerfrokoster, foredrag o.l.
 

Alt henger sammen med alt


Alt henger sammen med alt og hvis en bedrift trenger flere ansatte er det viktig at folk flytter til byen. For at folk skal flytte til byen må de vite hvordan det er å bo der. For at en bedrift skal etablere seg i Kongsberg, må de vite at de klarer å skaffe nok ansatte. Denne gjensidige avhengigheten er årsaken til at Vekst i Kongsberg skal synliggjøre helheten.

Som partner i Vekst i Kongsberg bidrar man hovedsakelig til vårt felles attraktivitetsprosjekt og vekst i hele byen, mens som medlem i KNF bidrar man til utvikling og vekst i egen bransje og næringslivet i byen.

Er du ikke partner ennå og vil vite mer – ta kontakt med prosjektleder Sverre Engelstad!
Alt henger sammen med alt