Alle mann på dekk for Kongsberg Agenda

Kongsberg Næringsforum legger betydelig innsats i forberedelsene til det aller første Kongsberg Agenda. Som prosjekteier er så nær som alle mann (og kvinner) i næringsforumet på dekk når et utall aktiviteter og arrangementer skal sys sammen til fire uforglemmelige dager i juni.
Ambisjonene er skyhøye, og daglig leder i KNF Wivi-Ann Bamrud sier at Kongsberg Næringsforum (KNF) legger enorm innsats i dette prosjektet.  – Som prosjekteier står det mye på spill for KNF, men heldigvis er vi omgitt av flinke og ivrige folk både ute i bedriftene, kommunen og i kulturlivet, sier hun.
 

Nytt arrangement – «gamle» metoder

Selv om Kongsberg Agenda er et helt nytt konsept i Kongsberg, så arbeider KNF etter de samme prinsippene som i de fleste andre saker.  Alt skal forankres i de ulike bransjeforumene for KNFs medlemmer.  – Vi er avhengige av aksept og støtte fra medlemmene våre for å få dette til, sier Bamrud og gir noen eksempler.  – GATA er et resultat av godt og grundig forarbeid i Forum for Handel.  Forberedelsene til GATA har foregått i forumet over mange måneder, og skal resultere i en handlegate full av gode tilbud, aktiviteter og opplevelser under de fire dagene i uke 25.  Så har vi flyttet Kongsberg Summit fra november til juni, og Heidi Sandvold i KNF har sørget for god forankring i  Industrilederforum.
 
Prosjektlederen for Kongsberg Agenda, Anne Cecilie Lund-Andersen kommer fra Kongsberg Gruppen, og bruker mye tid på KNFs kontorer på Kirketorget.  – Uten det nære samarbeidet med Wivi-Ann og mange av de andre i KNF-gjengen hadde det ikke vært mulig å stable et så stort arrangement på beina, sier Anne Cecilie og legger til at selv om det kan «gå ei kule varmt» så er det et bra team å jobbe med. 
 

Hele byen er involvert

Foruten de fleste i KNF og prosjektleder Anne Cecilie, er mange involvert i prosjektet.  I styringsgruppen er de tre største industribedriftene, kommunen, handelsstanden og KNF representert.  Prosjektgruppen består av hele fjorten personer fra næringslivet, byjubileet, kommunen, fagskolen, universitetet og KNF.  Og om ikke det er nok, så har prosjektet også en referansegruppe med KNFs styre og Industrilederforum.
 
Kongsberg Agenda organiseres etter noen grunnleggende prinsipper. Alle delarrangementer står på egne bein både når det gjelder økonomi og selve gjennomføringen.  Prosjektorganisasjonen har det overordnede koordineringsansvaret, i tillegg til ansvaret for felles kommunikasjon, felles store arrangementer som åpningsshowet, sommmerdebatten og alt som foregår på hovedscenen i Chr. Augustsgate.
 

Næringslivet bruker den nye møteplassen

Responsen ute hos næringslivet har vært enorm.  Mange er nå i siste fase av planleggingen av å gjennomføre debatter, konferanser, utstillinger, foredrag, aktiviteter, sommerfester osv.  - Mye av det som er avklart ligger nå ute i programoversikten, men det jobbes hele tiden med å synliggjøre alle nye arrangement som kommer til, sier Wivi-Ann Bamrud, og oppfordrer alle til å følge med på nettsidene som er laget spesielt for Kongsberg Agenda!
Alle mann på dekk for Kongsberg Agenda
Kongsberg Agenda er en nasjonal møteplass for alle med hjerte for teknologi, industri, næringsliv og kompetanse.
 
Ambisjonen er å skape entusiasme og engasjement for gode debatter, samtaler og kunnskapsdeling knyttet til disse områdene. Kongsberg Agenda er for alle som vil lære, diskutere, påvirke og bidra til å løse globale utfordringer med teknologi, verdiskaping og bærekraftige løsninger.
 
Arrangementet vil inneholde en rekke seminarer, debatter, stands og aktiviteter myntet på alle aldersgrupper, krydret med kulturopplevelser, i Kongsberg sentrum og umiddelbar nærhet.
 
Kongsberg Agenda er et samarbeid mellom Kongsbergindustrien, Kongsberg kommune, Kongsberg Næringsforum og handelsstanden, og skal være et årlig arrangement onsdag til lørdag i uke 25.