Aktivitetsplanen for 2024 er på plass!

29.11.2023
Onsdag morgen ble Bylivs-gjengen invitert inn til et arbeidsmøte for å lande alle felles tiltak for 2024. 
Målet var å få en oversikt over alle viktige datoer det kommende året, hvilke arrangementer som allerede er planlagt og se hvor vi kunne gjøre noe felles. Vi skulle også lande hvilke markedsføringstiltak vi ønsket å gjøre sammen i jubileumsåret.  

Etter endt møte sitter vi nå med et mer eller mindre komplett dokument som skal bidra til bedre samspill lokalt og ikke minst gi en helhetsopplevelse for de besøkende. Dette dokumentet vil bli sendt ut til alle medlemsbedriftene innen byliv før jul. 

Kort oppsummert legger vi trykket på å forsterke allerede eksisterende hendelser i byen ved hjelp av enkle, lavterskel tiltak som pynt og ordlyder i tilbud, menyer, pakker etc.
 

Flere konkrete tiltak er landet

Vi har landet på at det blir sommerkampanje – med mye gjenbruk fra fjorårets utgave og rom for å supplere med eget materiell av god kvalitet og felles nytte. Det blir også opprettet felles Black Friday-arrangement, det er satt anbefalte åpningstider i spesielle perioder eksempelvis påske og jul, vi har samkjørt oss med Stortorvets aktiviteter og det er kommet noen nye tiltak på planen. Barnas dag, den nasjonale Byryddedagen og spis ute-uka er eksempler på tiltak som tas opp igjen og forsterkes. Mer info kommer.
 

Brenner du inne med viktige hendelser som burde vært i planen? 


Da må vi få dem inn på epost ila. uke 49 før planen går i trykken.  
Butikker og servering sender til: anette.iversen@knf.kongsberg.no 

Opplevelsesnæring, overnatting og evt. andre sender til: tale.steiner@knf.kongsberg.no 
Aktivitetsplanen for 2024 er på plass!