Agenda-organisasjonen er på plass

04.11.2022
De siste ukene har vi snekret ferdig organisasjonen for neste års Kongsberg Agenda.
Styringsgruppen, prosjektorganiseringen og de fleste prosjektansvarlige er på plass, så nå kan vi endelige begynne å jobbe med arrangmentet.
 

Styringsgruppa

Det ble tidlig bestemt at KNF er prosjekteier for Kongsberg Agenda, og nå er vi glade for at styringsgruppa er på plass. Deres viktigste oppgave er å ta de nødvendige overordnede beslutningene om kostnader, kvalitet, omfang, risiko osv.  Styringsgruppa for Kongsberg Agenda 2023 består av Håvard Fossbakken fra Kongsberg kommune, Ronny Lie fra Kongsberg Gruppen, Trine Larsen fra TechnipFMC, Willy Holdahl fra GKN Aerospace, KNFs styreleder Geir Aage Tveito og Wivi-Ann Bamrud fra KNF.
 

Prosjektorganisasjonen

Wivi-Ann er hovedansvarlig for hele prosjektet.  Hun har også jobben med å velge delprosjektledere; Anne Cecilie Lund Andersen fra Kongsberg Gruppen er prosjektleder for programmet under Agenda, Sverre Engelstad fra KNF er kommunikasjonsansvarlig, og Tale Steiner og Irene Hagen, også fra KNF, er prosjektledere for infrastrukturen.
 
Det vil også etableres en hovedprogramkomité. Denne skal forme Kongsberg Agendas offisielle program som består av flere "ben"; hovedprogram, utstillingsprogram, øvrige arrangementer innenfor ulike kategorier, kulturelt program og et program med barn og unge som hovedmålgruppe.  Programkomiteen skal være et frittstående, politisk og forretningsmessig uavhengig organ, og ledes av Anne Cecilie.
 

Overordnet konsept for Kongsberg Agenda

Kongsberg Agenda er arenaen for alle med hjerte for teknologi, kompetanse, industri og øvrig næringsliv.
 
Med de store utfordringer vi står overfor globalt, må vi bruke kraften som ligger i innovasjon, teknologiutvikling og verdiskaping til å finne bærekraftige løsninger for det globale samfunnet.
 
Ambisjonen er å skape entusiasme og engasjement for gode diskusjoner, samtaler og kunnskapsdeling. Arenaen vil gi rom for en rekke seminarer, debatter, rundebord, «workshops», stands og aktiviteter myntet på alle aldersgrupper, krydret med kulturopplevelser, i Kongsberg sentrum og umiddelbar nærhet.
 

Hvorfor gjør vi det?

Vi arrangerer Kongsberg Agenda for å sette teknologi, industri, verdiskaping og kompetanse på den nasjonale dagsorden, gjennom fremtidsrettet og løsningsorientert dialog.
 
Agenda skal bli Norges viktigste arena for å løfte frem diskusjoner, samtaler og kunnskapsdeling knyttet til disse områdene. Vi vil være premissgivende for nasjonale beslutningstakere og leverandører av rammevilkår, og styrke engasjementet, entusiasmen og den faglige innsikten til deltakere og besøkende.
 
Følg med utover vinteren og våren - vi vil holde dere oppdatert på arbeidet, og etterhvert vil vi presentere "go'biter" og høydepunkter i neste års Agenda!
Agenda-organisasjonen er på plass