18. mai holder KNF sitt selskapsmøte

Det er duket for selskapsmøte for driftsåret 2021, og vi håper på godt oppmøte fra dere medlemmer.
Selskapsmøtet arrangeres som tidligere i våre lokaler på Kirketorget 4 onsdag 18. mai kl. 17.00.
 

Dagsorden

  1. Årsmelding (legges frem i møtet)
  2. Regnskap for 2021, styrets årsberetning og revisors beretning
  3. Budsjett 2022
  4. Valg
    • Styrerepresentanter
    • Valgkomité

Vi minner om at dersom medlemsbedriften er representert ved andre enn daglig leder, må det sendes inn/medbringes fullmakt for å kunne avgi stemme.  Fullmakter sendes til Wivi-Ann Bamrud innen kl. 12.00 18. mai.
18. mai holder KNF sitt selskapsmøte