Home print

Vinmonopolet blir – hvordan skal Vestsida utvikle seg?

Onsdag behandlet både formannskapet og kommunestyret viktige saker for Kongsbergs fremtid og utvikling.  Det var industriplanen og søknaden fra Vinmonopolet om å flytte til Stortorvet.  Både i formannskapet og kommunestyret senere på kvelden sa politikerne nei til søknaden om å etablere Vinmonopol på Nymoen. KNF hadde gitt et høringssvar på vegne av våre medlemmer, hvor det var bred enighet om at utvikling og satsning på Vestsiden er viktig uavhengig av Vinmonopolets beliggenhet.

I den politiske behandlingen av saken har vi hørt engasjerte politikere snakke om byutvikling, detaljhandel som skal foregå sentrum, hvordan skape liv og røre på begge sider av elva og ikke minst har vi vært vitner til et enormt engasjement for byen vår.

Prosessen med en ny arealplan er i sluttfasen, byutviklingsprosjektet er tatt til orientering,  flere reguleringsplaner er underveis til politisk behandling og ikke minst er flere store prosjekter som nybygg og eiendomsutvikling lansert. Det mangler ikke på gode tanker, strategier og planer. Utfordringen ligger i handling og gjennomføring.

Nå må politikerne legge til rette for at utbyggere skal finne det interessant og forutsigbart å investere på Vestsiden. Forslagene og mulighetene er mange, og det er politikernes oppgave å gi en retning til de som driver næring i bydelen, samt til investorer – og det haster. Det viktigste politikerne kan gjøre er kanskje å «svelge noen kameler» og la være å «ri kjepphester», som flere uttaler. Kanskje må en tillate noen flere cm byggehøyde enn opprinnelig ønsket slik at bygget blir lønnsomt å utvikle. Hva med kravet om publikumsrettet virksomhet i første etasje? Kanskje bør det i større grad satses på boliger på Vestsiden? Er det riktig at et tre skal være til hinder for gode parkeringsløsninger? Det er mange grep som kan tas, nei faktisk MÅ tas for å få til en bærekraftig utvikling og vitalisering av Vestsiden. Vinmonopolet klarer ikke å løfte en bydel alene.