Home print

Bidra til årets julegater

 title=

For seks år siden gjorde næringslivet i Kongsberg et stort løft ved å investere i nye, flotte julegater. Tilbakemeldingene er kjempepositive, og det ble en suksess!

 

Kostnadene med å henge opp og ta ned gatene er betydelige.  Kongsberg Næringsforum har i alle år tatt ansvar for at det blir gjort.  Vi har imidlertid vanskeligheter med å dekke alle kostnadene selv.  Derfor spør vi hvert år om et lite bidrag fra hver enkelt næringsdrivende i Kongsberg.   Til sammen dekker disse bidragene over halvparten av kostnadene.

Ditt bidrag bidrar til at Kongsberg får et flott julepyntet sentrum som fremmer trivsel og glede og som kan bidra til økt handel.  Giverne fremheves i en helsides takkeannonse i Laagendalsposten.

Vi håper også i år at de fleste av dere vil bli med på spleisen

Bidrag kr. 950,- (herav mva kr 190,-).
Kto. nr. 2250 09 40518 (KNF)