Home print

Politisk julegave til studentene

 title=

Sluttbehandlingen av forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole er nå på oppløpssiden. I reguleringsplanforslaget ligger det tydelige planer for bygging av studentboliger i Hasbergtjerndalen.

Det var knyttet spenning til den politiske behandlingen av saken i Utvalg for miljø og utvikling (UMU) 27. november. I KNF registrerer vi med stor glede at flertallet blant politikerne ga sin tilslutning til reguleringsplanforslaget. Behandlingen viser med klarhet at det er politisk vilje til å realisere sårt tiltrengte studentboliger.

Nå gjenstår bare behandlingen i kommunestyret 13. desember før byggearbeidene kan starte. På vegne av næringslivet håper KNF at kommunestyret vil slutte seg til konklusjonen i UMU, og sette sitt godkjenningsstempel på planen. Det vil bety svært mye for Kongsberg i mange år fremover.

Allerede i august 2016 skrev KNF på kronikkplass at studentene er en viktig innbyggergruppe. Studentene skal føle seg velkomne og ønsket i byen vår. Etableringen av studentboliger i nærheten av Krona er viktig byutvikling. Budskapet fra i fjor høst gjentar vi gjerne; studentene er viktige for Kongsberg på mange måter. Studentene er viktige for alle deler av næringslivet – både for vår kompetansekrevende industri, og for handels- og servicenæringen. I slutten av november påpekte Wenche Andersen i Kongsberg Gruppen betydningen av studenter og studentboliger sett fra industriens synsvinkel. Det er et viktig signal å lytte til.

Det er nå ingen tvil om at kommunes administrasjon og politikere tar studentattraktivitet på alvor. En egen plan for å gjøre Kongsberg til en god vert for studentene er godt i gang. I denne planen er studentboliger nær Krona et viktig premiss. Studentene vil bo i sentrum, de vil bo sammen og de vil bygge et godt studentmiljø. Disse ønskene må nå vi sørge for at blir ivaretatt.

Et vedtak 13. desember som gir grønt lys for bygging av studentboliger i Haspa vil også sende et fremoverlent signal til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). HSN får da en klar bekreftelse på at Campus Kongsberg er viktig for kommunen og næringslivet. HSN har åtte lokasjoner, og det er avgjørende at skolens ledelse og studenter kjenner at vi i Kongsberg legger til rette for at høyskolen skal kunne utvikle seg i byen vår.

Studentene er gode ambassadører for sine studiesteder dersom studietiden er preget av gode opplevelser. Som vertskap er det vår oppgave å legge til rette for at tiden på Kongsberg blir plassert langt fremme i minneboka til studentene. Noen av dem vil bli værende her i spennende jobber, mens andre vil dra videre. Uansett vil Kongsberg være en viktig del av studentens bagasje. En av måtene å selge Kongsberg på er gjennom førnøyde og motiverte studenter. Dette bidrar vi mye til ved å åpne splitter nye og tidsriktige studentboliger i Haspa høsten 2019. I KNF håper vi at kommunestyret gir studentene denne julegaven etter det avgjørende vedtaket 13. desember.

Wivi-Ann Bamrud
Kongsberg Næringsforum