Home print

Vi trenger mer galskap på Kongsberg!

Det hevder Håvard Fossbakken, strategi- og omdømmesjef i Kongsberg kommune. Han og flere tar til orde for rote litt i det velorganiserte Kongsberg når ny reiselivsstrategi ligger i støpeskjeen.

Onsdag 22. mai møttes representanter fra reiseliv- og opplevelsesnæringen, samt andre interessenter i for å gi sine innspill til utviklingen av Kongsberg som besøks- og reisemål. Samlingen på Sakkerhusene var første del av arbeidet med å utvikle en reiselivsstrategi for Kongsberg.

Marie Bergsli fra fådgivningsfirmaet Mimir AS er engasjert til å lede arbeidet i samarbeid med Kongsberg Kommune og Kongsberg Næringsforum. Målet er at vi i løpet av høsten 2019 skal ha en ferdig reiselivsstrategi med strategiske valg for hvordan vi sammen skal utvikle Kongsberg som et attraktivt reisemål for valgte målgrupper.

På denne første samlingen jobbet vi i grupper med å illustrere vårt drømmescenario for Kongsberg, hvor det skulle være rom for å de små og nære ting. Det var også lov å tenke stort og slippe løs galskapen. Da alle gruppene var ferdig med å skape sitt drømmescenario, presenterte vi dette for hverandre og for for Bergsli. Nå skal Marie Bergsli og Mimir AS bearbeide innspillene og forslagene som kom på bordet, og ta det med videre inn i arbeidet med reiselivsstrategien.