Home print

Vil ha en levende by

I vår serie med presentasjoner av gruppelederne i det nye formannskapet i Kongsberg, har vi denne uken kommet til Miljøpartiet de Grønne og Vilde Håvardsrud.

Da Vilde Håvardsrud kom seilende inn i kommunepolitikken for fire år siden, var det egentlig ikke helt planlagt. Vilde sto som nr. 4 på MGDs liste og var ganske sikker på at det ikke ville medføre noe særlig. Men med et nytt parti som gjorde det atskillig bedre enn forventet, og med mange personstemmer, fant 21-årige Vilde seg selv plutselig i kommunestyret. Det har gitt en relativt bratt læringskurve for den unge kommunepolitikeren, som av og til kan føle litt utålmodighet med de politiske prosessene. – Selv om politikken går litt sakte er det gøy, sier hun.

I inneværende periode skal Vilde lede UKO (Utvalg for Kultur og Oppvekst), i tillegg til å representere Miljøpartiet De Grønne i formannskapet og kommunestyret. I det sivile studerer hun på Norsk institutt for hypnoterapi og klinisk hypnose i Oslo, og planen er å sette opp egen praksis her i Kongsberg i løpet av 2020.

Hva er viktig “der ute”?

Det er viktig for Vilde Håvardsrud å kunne møte hele det mangfoldige næringslivet i Kongsberg. Det er bare ved å prate sammen at behovene kommer til syne, og de beste løsningene kan diskuteres, mener hun. Kanskje kunne man etablert en digital plattform for kontinuerlig dialog? Politikerne må jo vite hva som er viktige saker «der ute» blant både store og små næringsdrivende, sier Vilde.

For å være et godt vertskap er det en prioritert oppgave for henne å gjøre byen attraktiv. Som hun sier; – De som jobber i bedriftene er jo også innbyggere. Derfor er det viktig med en by med gode tjenester til de som bor her, og at det er en god by å komme til som tilflytter eller besøkende.

En levende by

Vilde og MDG er opptatt av å skape en levende by. Gode uterom og møteplasser, og god fremkommelighet for alle må til for å få folk til å bruke sentrum. Det betyr at det nødvendige planverket må ferdigstilles. Hva som skal bygges, og hvor det skal bygges må avklares. Hun snakker også engasjert om gründere og entreprenørskap. Vilde mener kommunen må gjøre hva de kan for å tilrettelegge for nyskaping og vekst innen grønne næringer. Og sist men ikke minst – arbeidet med å få to tog i timen må fortsette!

Satsing på fysisk og psykisk helse for mennesker i alle aldre er noe som engasjerer Vilde Håvardsrud. – Forebyggende helsearbeid lønner seg på lang sikt, mener hun. Vi må ha større fokus på hvordan IKKE bli syk. Jo tidligere i livet man fokuserer på dette, jo bedre. Det kan spare samfunnet for store kostnader, og ikke minst gi økt livskvalitet for mange.

Kongsberg kan gjøre en forskjell for miljøet

Vi må jo innom noen av MDGs kjernesaker når vi snakker med Vilde Håvardsrud. Hun er fornøyd med at partiet har fått innført klimaregnskap i Kongsberg, men ønsker seg også et klimabudsjett. Vern av naturen og biologisk mangfold står høyt på Vildes liste sammen med bedre ressursforvaltning og mindre forbruksvekst. Et konkret tiltak, som bør være relativt enkel å realisere, er å legge opp til delingskonsept i nye boligområder. Som hun sier; – Alle trenger vel ikke hver sin gressklipper og snøfreser. Det kan deles. Bildelingsordinger kan opprettes. Hun har allerede vært i kontakt med utbyggere, og de er positive til ideene. MDG-representanten har dog en nøktern tilnærming til det hun brenner for. – Vi får først og fremst konsentrere oss om oss selv her på Kongsberg. Vi får jo ikke gjort så mye med resten av verden, sier hun. Vilde og Miljøpartiet De Grønne i Kongsberg mener at svært mange av de mest effektive tiltakene kan gjøres lokalt, og en stor kommune som Kongsberg kan gjøre en forskjell.

En stjerne i margen til Kongsbergfolk

Alle som har dumpet innom kommentarfeltene i nettaviser og sosiale medier har fått med seg at MDG over hele landet til stadighet får hard medfart. Jeg er litt nysgjerrig på hvordan Vilde opplever å være MDG-representant i Kongsberg? Svaret er svært gledelig; – Jeg har ikke opplevd noe kjipt på grunn av MDG her. Litt tull i kommentarfeltene under valgkampen har det vel vært, men ikke noe personlig hets. Det har gått på sak – ikke person. Hun mener det skyldes fokuset på det politiske klimaet i forkant av valgkampen, og den tverrpolitiske enigheten om å holde debattene på et anstendig og saklig nivå. – Det ble kanskje en litt kjedelig valgkamp, men veldig ryddig, fastslår Håvardsrud og viser til at personer i andre MDG-lokallag har opplevd stygge saker og hets. Kongsbergfolk får rett og slett en stjerne i margen for god folkeskikk!

Vilde er født og oppvokst på Raumyr, men nå bor hun i Ljøterudkroken. – Jeg liker å ha plass og luft rundt meg, sier hun. Vilde liker seg ute i naturen (det er vel programforpliktet?), men hun leser også mye og ser gjerne film. – Jeg liker å leve meg inn i andre verdener.

Når vi spør om planene hennes fremover, svarer politikeren Vilde at hun vil fortsette å utvikle lokalsamfunnet og legge et godt grunnlag for sine fremtidige barn. For den private Vilde er det å åpne egen praksis for hypnoterapi i Kongsberg, og bosette seg en plass der hun kan ta opp hesteholdet som hun måtte legge på hylla for noen år siden.

Vi tror vi kommer til å se mye av Vilde Håvardsrud i det politiske Kongsberg i lang tid fremover. – Det er jo vanskelig å ikke engasjere seg, for det er så mye å ta tak i, avslutter hun praten vår.