Home print

Vi tar miljøet på alvor

Kongsberg Næringsforum ble nylig resertifisert som Miljøfyrtårn. Vi ble første gang sertifisert i 2014, og har siden den gang blitt resertifisert to ganger. 


Miljøet er et samfunnsansvar

Vi ser det som en naturlig del av vårt samfunnsansvar å ta grep som viser at vi tar det grønne skiftet, miljøet og klimautfordringene på alvor. Det finnes en rekke ulike sertifiseringsordninger der ute, men vi i Kongsberg Næringsforum har valgt Miljøfyrtårn som verktøy for å sette miljøarbeidet vårt i system. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er en anerkjent og effektivt metode for miljøledelse som hjelper en rekke virksomheter i hele Norge å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Arbeidet gir resultater

Blant sertifiseringskriteriene er blant annet områder som avfallshåndtering, arbeidsmiljø/HMS, energiforbruk, innkjøp og transport. Som Miljøfyrtårnbedrift rapporterer vi jevnlig til Stiftelsen Miljøfyrtårn, og på dette grunnlaget utarbeides det årlige klima- og miljørapporter om vår virksomhet. Det gir oss god oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til tidligere år, og ikke minst forteller den oss mye om vårt eget miljøavtrykk. Det er med stolthet vi ser at vi har mindre avfall og at vi bruker mindre energi enn andre i vår bransje!

Dersom deres bedrift ikke er miljøsertifisert ennå kan du lese mer om ordningen Miljøfyrtårn her. Ta gjerne kontakt med vår miljøfyrtårnansvarlig Hege Anita Moen dersom dere har spørsmål om ordningen.