Home print

Vi sier aldri nei!

 title=

I vår runde med presentasjon av medlemmene, har vi denne gangen vært på besøk i Teknologiparken hos Hertz Kongsberg og daglig leder Bjørn Erik Lund.  Der driver han den lokale avdelingen av en av Norges største inne bilutleie.

Bygget de deler med konkurrenten AVIS, ligger strategisk til rett ved hovedporten. Når vi besøker Bjørn Erik for en prat, er det full fart på kontoret. Biler skal klargjøres for henting, og Bjørn Erik selv pendler mellom kontoret og kundemottaket. Med kun to personer på jobb er det en balansekunst å ta godt i mot kunder samtidig som KNFs utsendte sitter klar med notatblokka på bakrommet.

Bjørn Erik prater varmt og gjerne om Hertz.  Forløperen til dagens organisasjon var på plass allerede i 1987, og regjerte grunnen alene frem til 2006. Da dukket konkurrenten Europcar opp, og etterhvert kom også AVIS. Det er et marked med hard konkurranse og små marginer, men med gode rutiner og streng kostnadskontroll sitter Hertz-gjengen trygt på Kongsberg. – Men hovednøkkelen til vår suksess er lokale eiere og drivere, sier Lund.

Nettverk er alt

Hertz har vært medlem i KNF siden 2015, og det var tilgangen til møteplasser og nettverk som var avgjørende for å bli med. – Jeg elsker jo å prate med folk, sier Bjørn Erik. Og det er noe som kommer godt med når store deler av jobben går ut på å knytte kontakter. – Vi vil bli kjent med ”alle”, fortsetter Bjørn Erik. Alle bransjer, små og store virksomheter og stort eller lite behov for Hertz’ tjenester – alle er like interessante for den daglige lederen. Dessuten gir medlemsskapet og nettverket en unik mulighet til å følge godt med på hva som skjer i byens næringsliv. Bjørn Erik underslår heller ikke at de vil synes i bybildet. Ved å delta på arrangementer og møter, er det hans mål at nettopp Hertz skal være ”først i panna” når noen trenger deres tjenester. Det være seg alt fra leie i noen timer til leasing over flere år.

Vi sier aldri nei

Det er et puslespill, og noen ganger litt detektivarbeid å få alt til å gå opp i hverdagen. Med 2-timers leveringsgaranti, og 24-timers utlevering er det mye som skal stemme. Bjørn Erik har flere ganger lånt ut sin egen bil for å få kabalen til å gå opp. – Vi vil levere! Om vi ikke har den rette bilen inne, så leter vi til vi finner en løsning. Vi sier aldri nei før vi har sjekket alle muligheter, understreker en ivrig daglig leder som streber etter å gi de gode kundeopplevelsene.