Home print

Velkommen til digitalt selskapsmøte

 title=

Onsdag 13. mai kl. 17.00 avholder Kongsberg Næringsforum SA selskapsmøte for driftsåret 2019.  På grunn av korona-krisen, ønsker vi alle medlemmer velkommen til følge oss digitalt på Microsoft Teams.

Bli med i Microsoft Teams-møte

Dagsorden

Velkommen og åpning av møtet  v/styreleder Geir-Aage Tveito

Sak 1  Årsmelding for 2019

Sak 2  Regnskap for 2019, styrets beretning og revisors beretning

Sak 3  Budsjett 2020

Sak 4  Vedtektsendringer

Sak 5  Valg av styre og valgkomite

Dersom medlemsbedriften er representert med andre enn daglig leder, må det sendes inn fullmakt for å kunne avgi stemme. Signert fullmakt sendes pr. e-post til Wivi-Ann Bamrud innen møtestart.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Styrets leder Geir-Aage Tveito, e-post: geir.aage.tveito@gyldenlove.no, mob. 928 88 287
Daglig leder Wivi-Ann Bamrud, e-post: wab@knf.kongsberg.no, mob. 452 77 010.

Her finner du saksdokumentene til selskapsmøtet >