Home print

Vekst i Kongsberg har samla laget

Vekst i Kongsberg er vår fellessatsing for utvikling av Kongsbergs omdømme og attraktivitet som et godt sted å bo, arbeide, studere eller besøke. Gjennom denne satsingen setter vi kreftene våre sammen, deler regningen og bruker av hverandres kompetanse for best mulig effekt. Kongsberg Næringsforum har kommunikasjon- og prosjektlederansvar for satsingen.

I de siste månedene har vi fått til et unikt samarbeid og en unik kraftsamling mellom alle aktørene i Vekst i Kongsberg. Korona krisen har på godt og vondt satt enda mer fart på utviklingsarbeidet. Men viser også at riggen fungerer og terskelen for å få til godt samarbeid er mye lavere nå.

Krisen gir muligheter for Kongsberg og vi er godt rigge for jobbe med de utfordringene som kommer i tiden fremover. Les mer om hva vi har jobbet med det første året i full drift.