Home print

“Vekst i Kongsberg” er i gang

Kongsberg Næringsforum ved Wivi-Ann Bamrud og Sverre Engelstad, Kongsberg Kommune ved Håvard Fossbakken og Godt Sagt Kommunikasjon ved Erik Gabrielsen, Thor Arne Ulveraker og Elin Svilaas er i god gang med strategiarbeidet.

Prosjektet Vekst i Kongsberg er nå rigget, og arbeidet er i gang. Sverre Engelstad i Kongsberg Næringsforum har fått prosjektlederrollen og skal sammen med prosjektansvarlig Håvard Fossbakken fra Kongsberg Kommune og resten av styringsgruppa sørge for fremdrift i prosjektet.

Det skal jobbes for flere innbyggere, flere og større variasjon i arbeidsplasser, bedre opplevelser og mer byliv i en langsiktig og felles satsing på Vekst i Kongsberg mot 2030. Prosjektet har som målsetning at Teknologibyen Kongsberg skal bli et enda bedre sted å bo og jobbe, og at omverdenen får vite om det.

Hvorfor trenger Kongsberg vekst?

– I Kommunens arealplan/samfunnsdel, næringsstrategien og industriplanen er det tydelig forankret at Kongsberg er Teknologibyen og at det skal satses på vekst. Sammen med et forent næringsliv har vi nå klart å få rigga et prosjekt for et felles løft på tvers i Kongsberg, sier Håvard Fossbakken som er strategi og omdømmesjef i Kongsberg Kommune og prosjektansvarlig for Vekst i Kongsberg.
– Kongsberg trenger vekst for å videreutvikle sine tjenester for innbyggerne, mens næringsliv og industri trenger flere ansatte. Derfor er det avgjørende at vi klarer å skape vekst i tiden fremover. Hele byen må fungere! sier Fossbakken.

Teknologibyen Kongsberg

Vi skal samle oss om merkevaren Teknologibyen Kongsberg og bruke det for alt det er verdt i kommunikasjonen med omverdenen. Felles budskap mot målgruppene over tid vil gi effekt. Selvfølgelig er Kongsberg mye mer enn teknologi, og totalpakka må frem, men vi må ta en tydelig posisjon med det som gjør oss unike. Og det er teknologiindustrien – sier prosjektleder Sverre Engelstad.

Felles budskap

Teknologibyen Kongsberg må definere sine unike styrker og dette må kommuniseres til de målgruppene som ønskes hit. Det blir langsiktig jobbing med mange tiltak og en miks i mange kanaler. Det må jobbes med bedre digital synlighet, så derfor må felles landingsside for Teknologibyen Kongsberg, kongsberg.no, forbedres kraftig. Ellers står kampanjer i sosiale medier, annonsering, oppslag i riksmedier etc. på blokka for å tiltrekke oss oppmerksomheten.

Teknologibyen Kongsberg har noen unike kvaliteter som skiller byen fra andre tilsvarende steder. Vi kan tilby attraktive jobber, vi har småbykvaliteter som billigere boliger, mindre trafikk, trygt oppvekstmiljø, nærhet til alt og en totalpakke med aktiviteter og opplevelser som få andre kan matche – sier Engelstad. Samtidig må vi erkjenne at bylivet ikke er på godt nok nivå for å tiltrekke oss den yngste målgruppen. For det er målgruppen 18-35 som vil få størst fokus i første omgang.

Lokale kommunikasjonsressurser

En stor del av arbeidet med Vekst i Kongsberg handler om kommunikasjon. Prosjektet har knyttet til seg Godt Sagt Kommunikasjon som en sentral aktør i arbeidet, men vil også dra på andre lokale aktører i dette prosjektet. Det er invitert til fellesmøte med de ulike aktørene innen kommunikasjon, media og reklame i august. Først må en god plan på plass før vi jobber med tiltakene.