Home print

Utdanning møter arbeidsliv

Viktig konferanse om arbeidslivsrelevant fleksibel utdanning og opplæring på Kongsberg 20.-21. november!

Kongsberg næringsforum er partner for konferansen Utdanning møter arbeidsliv – sammen tetter vi kompetansegapet med fleksible løsninger, som arrangeres av Fleksibel utdanning Norge i samarbeid med Fagskolen Tinius Olsen og Universitetet i Sørøst-Norge.

Konferansen vil gi både offentlig sektor og privat næringsliv anledning til å møte en rekke utdanningstilbydere med ekspertise på digitale og fleksible læringsformer for å finne konkrete svar på utfordringen: hvordan tette kompetansegapet med fleksible løsninger? På programmet har vi spennende temaer som intraprenørskap, digital ledelse og business analytics, lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet og hvordan lykkes med modulisering av etter- og videreutdanning. Vi tar også opp endring av undervisningspraksis, samarbeidsmuligheter gjennom felles lærings- og delingsarenaer og hvordan ubevisst diskriminering påvirker digitale arenaer så vel som de analoge.

Statssekretær Tom Erlend Skaug vil innlede om regjeringens oppfølging av rapporten «Lærekraftig utvikling», og deltar også i en spennende paneldebatt med utdanningsinstitusjonene, partene i arbeidslivet og Fleksibel utdanning Norge.

Det blir konferansemiddag på Bergverksmuseet og rikelig tid til nettverksbygging og mingling på Campus Krona på Kongsberg 20.-21 november. Meld deg på her innen 24. september for early bird-pris, se foreløpig program her.