Home print

Høringsuttalelse Toppen Industripark

 title=

 

Høringsuttalelse – Reguleringsplan 465R Toppen industripark

Kongsberg Næringsforum (KNF) er en medlemseid organisasjon som pr. i dag har nærmere 300 medlemmer.  Medlemmene er bedrifter som holder til i Kongsberg, små og store, innenfor mange ulike fag- og tjenesteområder.  Se vår nettside knf.kongsberg.no for medlemsoversikt og annen relevant informasjon om oss.

KNF har følgende innspill til planen:

Kongsberg har lykkes i å ivareta handelen i sentrum.  Dette er en viktig suksessfaktor for et attraktivt bysentrum som vi ønsker skal videreutvikles.  Det er derfor viktig for KNF og våre medlemmer at det ikke åpnes for dispensasjon for detaljhandel på Toppen industripark, og at det prioriteres å tilby gode og egnede lokaler i sentrum for tilbydere av plasskrevende varer.

Med ny E-134 vil Toppen-/Diseplassområdet være det første tilreisende ser av byen vår.  For Kongsbergs attraktivitet er det viktig at det legges stor vekt på det estetiske.  Krav om god skjerming ved bruk av naturlige materialer og tilpasset bygningsmasse må settes til utbyggere og brukere av området.

KNF har mottatt sterke signaler om at Øvre Eiker kommune vil satse på utvikling av områdene mellom Kongsbergs kommunegrense og Darbu.  Dersom Øvre Eiker åpner for etablering av handelspark vil dette ha svært stor betydning for utviklingen av Kongsberg.  Det er derfor avgjørende at Kongsberg kommune følger nøye med i prosessene i Øvre Eiker, og har en offensiv holdning i forhold til tilpassinger til en eventuell ny situasjon i området.

 

Med vennlig hilsen
Kongsberg Næringsforum SA