Home print

Tilgjengelighet er viktigst!

Onsdag 5. juni deltok KNF på Handel & Byliv-konferansen i Drammen.

Netthandel skaper utfordringer og muligheter for alle som driver handel. Det etterlyses mer liv på torg og i gater i sentrum. Hvordan kan vi få mer fart i både handel og byliv?
På konferansen «Handel & Byliv» delte foredragsholdere på sin kunnskap og kompetanse om trender og utvikling. De bød på inspirasjon og tips om hvordan man kan lykkes enda bedre.

Tilgjengelighet og service

Budskapet er tydelig; Du må være tilgjengelig der kunden er, både fysisk og på nett. Åpningstider må tilpasses kunden, og kundeservice har aldri vært viktigere. Kundens behov må være i fokus og tillit må bygges. Opplæring må tas på alvor, for det er på fagkunnskap den fysiske butikken vinner. Kunden er svært lite lojal, som betyr at god service må ytes hele tiden. Stadig flere butikker finner også gode løsninger for å slippe å sitte på hele varelageret selv.

Miljø og gode byrom

Det som også vil prege fremtidens butikker, er kundens behov for klimavennlige alternativer. Sirkulærøkonomi blir stadig viktigere i et samfunn som forbruker ressurser/råstoff raskere enn de fornyes. Gjenvinning av produkter er nødvendig for å sikre fremtidig produksjon. Et godt eksempel er Jernia som gir avslag på nye kjeler dersom kunden leverer inn den gamle. Kanskje flere burde tenke på utleie av produkter, leasing, reparasjoner og oppgraderinger av eksisterende produkter?

For å skape de gode byrommene er det svært viktig med samarbeid på tvers.  Byliv = handel + servering + kultur + aktivitet.
Det stilles også nye krav til gårdeierne; lavere leier, høyere investeringer og mer fleksibilitet i leiekontraktene. Et gårdeiersamarbeid som koordinerer både leienivå, åpningstider, butikkmiks og aktiviteter er et suksesskriterie i enhver by!

I Kongsberg er vi et godt utgangspunkt for å møte disse utfordringene, men alle må bidra litt for å komme i mål.

Konferansen ble gjennomført i samarbeid med Byen Vår Drammen, DnB, Næringsforeningen i Drammensregionen, Virke og Drammen Kommune.