Home print

Vil ta hele kommunen i bruk!

 title=

Et av våre største og mest aktive medlemmer er Kongsberg kommune. Vi har tatt en prat med ordfører Kari Anne Sand som er levende opptatt av hele Kongsbergs næringsliv.

Ordføreren vår er i disse dager aktuell med ordførerens årlige næringskonferanse. Onsdag 19. april inviterer hun til en konferanse med teknologibyen Kongsberg i et mye bredere konsept enn vi er vant til.  Temaet er som i fjor; Hvordan rigge seg for en ny tid, men i år blir det et fokus på kompetanse, og da hele næringskjeden fra grunnskole- akademia. Bakgrunnen for det er at det er kompetanse som er vårt viktigste konkurransefortrinn, og det må vi sørge for å holde på høyt nivå.

En kompleks bedrift

Men først litt fakta. Kongsberg kommune har eksistert som egen organisasjon siden 1837 med innføring av formannskapslovene, og ble slått sammen med kommunene Øvre Sandsvær og Ytre Sandsvær i 1964. I dag sysselsetter kommunen ca. 1.400 årsverk med 2.780 lønnsutbetalinger hver måned. De ansatte i kommunen er fra 18 til 70 år, og representerer et hav av yrker. Her finner du siviløkonomer og omsorgsarbeidere, jordmødre og viltforvaltere. Det er sivilingeniører, gymlærere, maskinførere, prester, psykologer og kostholdsøkonomer for å nevne noen.

Kongsberg kommune har en omsetning i underkant av 2 milliarder (!) kroner, og eier eller har eierinteresser i 8 aksjeselskap, 3 kommunale foretak, 10 interkommunale samarbeidsselskap og 3 stiftelser. I tillegg deltar de i et titalls andre interkommunale samarbeidsorganer og prosjekter.

Kongsberg er rustet for et grønt skifte

Tilbake til ordføreren; I tillegg til å være Norges 3. største industrikommune, er vi også stor skogbrukskommunene og en kommune som produserer mat.  – Naturbrukslinja i Saggrenda med VG1 og 2 skog er viktig for oss og resten av regionen, sier ordføreren. – Det er helt naturlig at skogbrukslinja er i teknologibyen, fortsetter hun.  De kan høste viktige synergier med linjene for anleggsteknikk og byggteknikk, og hun mener utdanningen i Saggrenda er best tilpasset næringens behov. – Komposittutdanningen er jeg også veldig fornøyd med å få på plass, likeledes samarbeidet mellom videregående skole og industrien. Vi må legge til rette for at vi ha den kompetansen de høyteknologiske bedriftene trenger. Dette ligger det godt til rette for i Kongsberg med den satsingen som er på skole- og barnehage fra kommunen, et godt videregående tilbud og en viktig høyskolecampus.

Ordføreren er opptatt av at alt næringsliv i kommunen skal styrkes og få best mulig rammebetingelser, uansett hva det handler om. Samferdsel er et viktig stikkord her; to tog i timen innen en time til Oslo!  Herunder er det viktig å ha en god dialog bygg- og anleggsnæringen.  Kommunen er også svært engasjert i det nye Innovasjonsloftet som er etablert for gründere og andre med gode og fremtidsrettede ideer.

Stritter i mot sentrifugalkraften

Kari Anne Sand ble politiker, og etterhvert ordfører, ut fra et sterkt ønske om å bidra til å skape et bedre samfunn. – Jeg ser at mye kan gjøres annerledes for å lage et godt bosted for alle innbyggere, sier hun. Det var skolepolitikken som først brakte henne inn i kommunepolitikken på 2000-tallet. Hun kommer fra jobb som lærer i norsk og historie på Kongsberg videregående skole. Når vi spør henne om Kongsbergs satsing på realfag er svaret klart; -Det er viktig med realfag, men det må ikke gå på bekostning av humanistiske fag. Vi trenger språk for formidlingsevne, og historien er viktig for å vite hvor man kommer fra!

Ordføreren vår vil ta hele kommunen i bruk som arbeidsplass og bosted. -Alle MÅ ikke bo i sentrum, mener hun. Som Senterpartiets fremste representant i Kongsberg brenner hun for desentraliserte løsninger. – Vi skal sloss for å beholde offentlige etater, passtjenester, sykehuset og høyskolen! Samtidig jobber vi systematisk for å tiltrekke oss nye virksomheter. Det er viktig for ordføreren at Kongsberg er en attraktiv kommune for alle.

400-årsjubilanten Kongsberg

I 2024 fyller Kongsberg hele 400 år! Ordføreren og kommuneadministrasjonen gleder seg til mye spennende jobbing mot jubileumsåret. Kari Anne Sand vil at det skal skje mye i byen fram mot jubileet, og hun har derfor etablert en arbeidsgruppe der ”alle” er representert. Nå skal de sette tøffe målsettinger, og lage nye og gode samarbeidsprosjekter med mål i 2024. Men for de som lurer; det blir selvfølgelig en skikkelig feiring også…