Home print

Styringsgruppa samlet!

Styringsgruppa i Vekst i Kongsberg var samlet for første gang hos KNF tirsdag. Gruppa skal samles 4 ganger i året for å legge de lange linjene i prosjektet samt evaluere resultater fortløpende. Møtet denne gangen tok for seg status på prosjektet i oppstartsfasen. Strategi, økonomi og kommunikasjon sto på agendaen. En stor del av arbeidet vil bestå i å fylle begrepet Teknologibyen Kongsberg med innhold, forklare hvordan det jobbes og hvor vi er på vei. Det må skapes noen fremtidsbilder. Dette må kommuniseres både internt i byen for å skape gode ambassadører, samt eksternt til målgruppene vi ønsker å tiltrekke oss

Planer og tiltak

Vi har lagt en god plan og vi har mange gode tiltak på blokka, sier Håvard Fossbakken. Nå gleder vi oss til å sette i gang arbeidet. Arbeidet som settes i gang har et langsiktig fokus, helt mot 2030. Forhåpentligvis også videre etter det. Samtidig må vi jobbe med en kort horisont på en del tiltak slik at vi får styringsfart og at det merkes at arbeidet er i gang.

Nye kongsberg.no vil bli sentral i arbeidet med Vekst i Kongsberg. Teknologibyen trenger en god portal for alle som vil finne ut mer om byen. Dette vil bli et av de første tiltakene som blir iverksatt. Vekst i Kongsberg er et felles løft, en felles satsing fra alle i Kongsberg. Fokuset til styringsgruppa blir å sørge for denne helheten og de tiltakene som bidrar på tvers av hele byen.

 

Styringsgruppa består av prosjekteier Kongsberg Kommune ved strategi og omdømmesjef Håvard Fossbakken, kommunalsjef tekniske tjenester og samfunnsutvikling Jens Sveaas (fraværende) og arealplanlegger Jorunn Skram, leder av industrilederforum Hans Peter Havdal (fraværende) ble erstattet av påtroppende leder Willy Holdahl, leder av Handelsforum Truls Klippen, leder av Reiselivsforum Solveig Storaas(fraværende) ble erstattet av Alfhild Skaardal – direktør Norsk Bergverksmuseum , kommunikasjonsdirektør Ronny Lie Kongsberg Gruppen(fraværende) og Kongsberg Næringsforum ved styreleder Geir Åge Tveito, daglig leder Wivi-Ann Bamrud og prosjektleder og strategisk kommunikasjonsansvarlig Sverre Engelstad.