Home print

Styremøte i DNH

 title=

I tillegg til å være næringsforening for bedriftene i Kongsberg, er Kongsberg Næringsforum også et handelskammer tilsluttet Det Norske Handelskammerforbund (DNH). DNH er en paraplyorganisasjon for alle norske handelskamre i deres internasjonale arbeid, og består av 15 handelskamre som totalt representerer 10.000 bedrifter og 300.000 ansatte.

KNFs daglige leder Wivi-Ann Bamrud sitter i styret for det norske handelskammerforbund som hadde årets siste styremøte denne uken. Etter det ordinære møtet var det lagt opp til et samarbeidsmøte med styret i DNH og representanter fra de bilaterale handelskamrene i Norge for Tyskland, Frankrike, Sverige og USA.

Foruten å knytte kontakt og bli bedre kjent, ble det utvekslet informasjon om hverandres arbeidsfelt og oppgaver. Ikke minst ble det diskutert hva som er de viktigste politiske sakene om dagen sett fra næringsliv både i Norge og Europa. Litt variasjon fra by til by og land til land vil det alltid være, men i store trekk var alle enige om at vi har en del flere muligheter for samarbeid enn vi inntil nå har hatt.

Hva er et handelskammer?

Et handelskammer er en medlemsorganisasjon for bedrifter, og arbeider for å fremme handel og næringslivets interesser, nasjonalt og internasjonalt.  På verdensbasis finnes det ca. 12.000 handelskamre (chambers of commerce), og disse danner et gjensidig nettverk for å knytte forretningskontakter og fasilitere internasjonal handel gjennom ICC – International Chamber of Commerce – som ble etablert i 1919 og har hovedsete i Paris. ICC står blant annet bak Incoterms® 2010 som er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel.

Handelskamrene er regionale, bransjeuavhengige organisasjoner. I mange land er de underlagt det offentlige med obligatorisk medlemskap for bedriftene, men i de nordiske landene, Storbritannia, Canada og USA m.fl. land er handelskamrene private organisasjoner med frivillig medlemskap.

Hva gjør DNH?

DNHs hovedoppgaver er følgende:
· Delta i opprettelsen av handelskamre
· Delta i nasjonale og internasjonale egnede fora som behandler saker innenfor rammen av de fagområder handelskamrene representerer
· Utvikle og bidra til det nødvendige samarbeid hva angår handelskamrenes tjenesterutiner
· Etablere og videreutvikle et naturlig samarbeid med offentlige myndigheter, handelskamrene imellom og med landets øvrige næringsorganisasjoner

Styret i DNH:
Marit Warncke, adm.dir. (styreleder)
Bergen Næringsråd
Berit Rian, adm.dir. Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Harald Minge, adm.dir. Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Rune Rolfsen, adm.dir. Oslo Chamber of Commerce
Trude Nilsen, adm.dir. 
Næringsforeningen i Tromsøregionen
Wiwi-Ann Bamrud, adm.dir. (vara)  
Kongsberg Næringsforum
Anita Dietrichson, adm.dir. (vara)
 Næringsforeningen i Kristiansandsregionen