Home print

Engasjement under ordførerens konferanse

Christina Johansen (TechnipFMC), ordfører Kari Anne Sand, Geir Håøy (Kongsberg Gruppen)

Onsdag 24. juni inviterte ordfører Kari Anne Sand industrien til en konferanse der industrilederne fikk anledning til å møte formannskapet og politikerne våre.

Målsettingen med dagen var å vurdere status på industriplanen som årlig tas opp til justering, samt å snakke sammen om utfordringene og mulighetene den svært spesielle tiden vi står oppe i gir.

Innledningsvis var det Geir Håøy fra Kongsberg Gruppen og Christina Johansen fra TechnipFMC som i dialog med ordføreren diskuterte Kongsbergs fortrinn og utfordringer. Kongsberg har globale bedrifter av stor nasjonal betydning, og trolig ble “fabrikk” introdusert som begrep i Norge ved etableringen av gamle KV, uttalte Håøy. Christina Johansen utfordret industrien til å tenke nytt sammen. – Vi har de beste kompetansemiljøene innen mange ulike bransjer og segment, kan vi sammen gjøre noe innen nye grønne områder som for eksempel hydrogen? spurte Johansen.

Line Berget fra TechnipFMC presenterte kort Industri 4.0, og Svein Olav Torø fra Kongsberg Innovasjon ga oss en oppdatert status på investornettverk og Start-ups. Det skjer mye innovasjon og utvikling i Kongsberg, men mye av dette foregår inne i de etablerte bedriftene og blir derfor ikke så synlige som oppstartsselskapene.

Nå er rett kompetanse avgjørende

I utfordrende tider og omstilling er det behov for et godt overblikk på kompetansen vi besitter i byen, og hva som trengs for å møte fremtiden. Dette temaet ble viet god plass i programmet. Kai Johansen fra Fellesforbundet, sammen med Willy Holdahl som leder Industrilederforum, redegjorde for både en generell EVU*-satsning som har materialisert seg i et eget prosjekt, samt mulighetene for en industripilot der formålet er å holde folk på jobb og gi et kompetansepåfyll fremfor å permitteringer eller oppsigelser.

Det var stort engasjement og gode dialoger mellom industrien og politikerne. Ideer ble drøftet, og mulig samarbeid ble diskutert. Ordføreren avsluttet med å si at i disse tider er vi i samme båt, og KNF benytter anledningen til å tilføye at da må vi ro i takt!

Takk til ordføreren vår som legger til rette for slike møteplasser i en krevende tid.

* EVU: Etter- og videreutdanning