Home print

AR fenger mange

Kongsbergskolen sin satsing på Augmented Reality ble for første gang realisert med en konferanse i Sølvsalen på Krona torsdag. Initiativtaker Jørun C.Krosshus, studierektor ved yrkesfag på Kongsberg videregående skole, fikk samlet tett oppunder 100 personer fra næringsliv og akademia til en innholdsrik dag med sterke faglige presentasjoner. Det var både internasjonale, nasjonale og lokale aktører som presenterte sine erfaringer med bruken av AR-teknologi.

Interessen for konferansen har vært overveldende. Det hele startet tidlig i mars med en liten gruppe mennesker, med Jørund i spissen, som så for seg en mindre forsamling rundt et stort gruppebord. I løpet av de påfølgende ukene vokste imidlertid interessen for konferansen voldsomt av seg selv, og til slutt endte man opp med ca.100 personer.

Buskerud Fylkeskommune ved fylkesdirektør for utdanning Jan-Helge Atterås har bevilget 450.000,- i startkapital for Kongsbergskolens AR-satsing. Dette ble kunngjort på konferansen til stor begeistring. Mange av deltagerne ble imponert over Kongsbergskolen og teknologimiljøet i byen sin evne til å få ting til skje i samspillet mellom industri, utdanning og kommune.

Hensikten med AR-konferansen var å spre kunnskap, danne nettverk som igjen vil bidra til utviklingen av AR-teknologi og innhold til  opplæring. Her var Microsoft Norge, leverandører av AR-briller og verktøy og ledende norske innholdsleverandører som Point Media. Professorer og studenter ved USN på Kongsberg, samt TechnipFMC og videregående skoler fra hele landet var også tilstede. AR-bransjen er fortsatt ganske ung, og mange søker etter kunnskap og ressurspersoner.

AR i praksis

På slutten av konferansen var det workshop der noen av aktørene hadde med seg demoer som resten av deltagerne kunne teste. Dagen var preget av stort engasjement og interesse for faget. Mange har hørt om teknologien, noen har tatt den i bruk mens en hel del fortsatt er usikre på hvor man bør starte. Konferansen i regi av Kongsbergskolen var en flott møteplass for å spre kunnskap og å bli kjent med andre i miljøet.